AYDIN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

6306 sayılı kanun kapsamında sözleşme feshi hk.

AYDIN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01166697
Şehir : Aydın / Efeler
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ KIROBA 27.05.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Cüneyt SUBAŞI

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
Aydın Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İlimiz, Efeler İlçesi, Zafer Mah., 95 Ada, 97 Parsel, YKN:176309, 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Sözleşmelerin Feshi Hk.

Sayın Cüneyt SUBAŞI

Ahmet TEKOK ve Merih TEKOK'un 10.10.2019 tarih ve 26368 sayı ile Müdürlüğümüz kayıtlarına giren dilekçesi ile Aydın ili, Efeler ilçesi, Zafer Mah., tapunun 95 ada, 97 parselinde kayıtlı taşınmaz ile ilgili kentsel dönüşüm kanunu kapsamında yüklenici Cüneyt SUBAŞI ile arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi yapıldığı, ilgili firmanın sözleşme tarihinden itibaren hiçbir işlem yapmadığı ve tarafının mağdur durumda bırakıldığı belirtilerek, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun hükümleri gereği sözleşmenin tek taraflı feshi talep edilmiş, Müdürlüğümüzün yazıları ile 6306 sayılı Kanununun Uygulama Yönetmeliğinin Uygulama alanında hak sahipliği ve diğer uygulamalar başlıklı 13. Maddesinin 11. Fıkrasının a bendi hükmü gereği, ilgili kurum ve kuruluşlardan bahse konu taşınmaz hakkında yapım işine başlanılmasına engel teşkil edecek herhangi bir yargı kararı, idare kararı, idare uygulaması veya benzeri geçerli bir gerekçenin olup olmadığının Müdürlüğümüze bildirilmesi istenmiş ve ilgili kurum ve kuruluşların yazıları ile yapım işine başlanılmasına engel teşkil edecek herhangi bir gerekçenin olmadığı Müdürlüğümüze bildirilmiştir.
Bahse konu dilekçe ve eklerinin incelenmesi neticesinde, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanununun Uygulama İşlemleri başlıklı 6. Maddesinin 14. Fıkrasında ve aynı kanunun Uygulama Yönetmeliğinin Uygulama alanında hak sahipliği ve diğer uygulamalar başlıklı 13. Maddesinin 11. Fıkrasının c Bendinde belirtilen "...sözleşmelerin feshi için hisseleri oranında maliklerin en az üçte iki çoğunluğu ile karar alınması gerekir. Fesih kararı alınması herhangi bir şekil şartına tabi değildir..." hükmünün sağlandığı anlaşılmış olup, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşümü (A.R.A.A.D.) sisteminde ve yerinde yapılan incelemede, bahse konu tapunun 95 ada 97 parselinde bulunan riskli yapı tespiti onaylanmış ve kesinleşmiş olan 176309 yapı kimlik numaralı yapının 09.08.2018 tarihinde yıkılmış olduğu ve söz konusu taşınmazda, tespit kesinleşme tarihi olan bina yıkım tarihi 09.08.2018 tarihinden bu yana herhangi bir inşai faaliyetin olmadığı tespit edilerek tutanak altına alınmıştır.
Yukarıda belirtilen tespitler doğrultusunda, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanununun Uygulama Yönetmeliğinin Uygulama alanında hak sahipliği ve diğer uygulamalar başlıklı 13. Maddesinin 11. Fıkrasının d bendi hükmünce, yeni yapının yapım işine başlamamanızın sebeplerine ilişkin bilgi ve belgelerin, yazımızın tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde Müdürlüğümüze bildirilmesi hususunda;
Bilgi ve gereğini rica ederim.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR