KAYSERİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 yılı Mayıs ayı olağan genel kurul toplantı kararları

KAYSERİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01001938
Şehir : Kayseri
Yayınlandığı Gazeteler

KAYSERİ MEYDAN 23.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Kamuoyu

İçişleri Bakanlığı Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği (6) (8). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Kurulu


Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Kurulu 2019 yılı Mayıs ayı Olağan Genel Kurul Toplantısında almış olduğu 2019/10 sayılı kararı gereğince, KASKİ Esas Yönetmeliği 23 üncü maddesi aşağıdaki gibidir:

İLÇE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MADDE 23- (1) İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

  1. Kayseri Büyükşehir Belediyesi mücavir alanı içerisinde merkez beş ilçe haricindeki 6360 sayılı yasa ile bağlanan ilçelerde içme suyu ana isale hatlarının, şebekelerinin işletmesini, bakım ve onarımlarını yapmak, arızaları gidermek, kısa metrajlı ilave veya ek her türlü isale ve şebeke hatlarının yapımını gerçekleştirmek, ana isale hatlarının ve şebekelerin gerektiği yerlerde deplasesini yapmak ve yaptırmak,
  2. Kayseri Büyükşehir Belediyesi mücavir alanı içerisinde merkez beş ilçe haricindeki 6360 sayılı yasa ile bağlanan ilçelerde kanalizasyon kollektörlerinin, hatlarının ve şebekelerinin bakımını, onarımını ve temizliğini yapmak, arızaları gidermek, kısa metrajlı ilave veya ek her türlü kanalizasyon kollektörlerini ve şebeke hatlarının yapımını gerçekleştirmek, gerektiği yerlerde deplasesini yapmak, bakım ve onarımını yapmak ve yaptırmak,
  3. Kayseri Büyükşehir Belediyesi mücavir alanı içerisinde merkez beş ilçe haricindeki 6360 sayılı yasa ile bağlanan ilçelerde yapmakla yükümlü olduğu içme suyu ve kanalizasyon hatları ile ücreti ilgilisince ödenmek suretiyle yapılacak yağmursuyu hatlarıyla ilgili her türlü kazı, asfalt kesimi, inşaat ruhsat ve malzeme talep işlerini takip etmek,
  4. Su alma yapılarının ve içme suyu tesislerinin çıkışından, ilk kademe depolara kadar olan ana isale hatlarını teknik mevzuatlara uygun olarak işletmek, bakım, onarım ve kontrolünü yapmak,
  5. Yukarıda bahse konu olan işlerin değerlendirilmelerini yapmak ve gerekirse ilgili daire birimleri ile koordinasyonu sağlamak,
  6. İçme suyu Terfi, Depo ve kuyuların güvenlik işlerini bütçe ve personel imkânları nispetinde yürütmek, sağlamak veya ilgili birimlerle koordine etmek,
  7. Kayseri Büyükşehir Belediyesi mücavir alanı içerisinde merkez beş ilçe haricindeki 6360 sayılı yasa ile bağlanan ilçelerde KASKİ’ nin çalışmalarının yürütülmesi için, daire başkanlıkları ve bağlı şube müdürlükleri veya birimlerin kendi aralarında veya merkez birimlerle olan faaliyetlerinin koordinasyonu görevlerini yürütmek,
  8. Bu görevlerin haricinde Genel Müdür ve bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilecek her türlü görevi, yürürlükteki kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak ve zamanında yapılmasını veya yaptırılmasını temin etmek.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR