OĞLAKÇI TURİZM SEYAHAT VE YATIRIM A.Ş.

2016 ve 2017 yılları Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet

OĞLAKÇI TURİZM SEYAHAT VE YATIRIM A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01136183
Şehir : Muğla / Fethiye
Yayınlandığı Gazeteler

DOST 21.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Pay Sahipleri ve Ortaklar
Toplantı Tarihi
:
20.03.2020 14:00

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GENEL KURUL TOPLANTISI ÇAĞRI İLAN METNİ

Fethiye Ticaret Sicili Müdürlüğü
Ticaret Sicil No: 3296

OĞLAKÇI TURİZM SEYAHAT VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Yanıklar Mah. Mezargediği Sk. No:1 Fethiye – MUĞLA

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından alınan 18/02/2020 tarihli karara istinaden; 20.03.2020 tarihinde saat 14.00’da Ölüdeniz Mahallesi, Bağtepesi Caddesi, No:12 Nicholas Park Hotel Fethiye/MUĞLA adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2016 ve 2017 yılları olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
Finansal tablolar, yıllık faaliyet raporu, kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

OĞLAKÇI TURİZM SEYAHAT VE YATIRIM
ANONİM ŞİRKETİ
GÜNDEM :

1-Açılış ve yoklama, Başkanlık Divanı seçimi
2-Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi
3-2016 ve 2017 yıllı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun
okunması,müzakeresi ve onaylanması
4-2016 ve 2017 hesap dönemlerine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve
onaylanması, 2016 ve 2017 yılları dönem karlarının dağıtımının müzakeresi ve onaylanması
5-Yönetim kurulu üyelerinin 2016 ve 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
6-Yönetim kurulu üyelerinin seçimi
7-Dilek ve temenniler,kapanış

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

Pay sahibi olduğum/olduğumuz OĞLAKÇI TURİZM SEYAHAT VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ’nin 20.03.2020 tarihinde saat 14.00’da, şirket Ölüdeniz Mahallesi, Bağtepesi Caddesi, No:12 Nicholas Park Hotel Fethiye/MUĞLA adresinde geçekleştirilecek 2016 ve 2017 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .................................................’nu temsilci tayin ettim/ettik.
Vekâleti veren

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:
Sermaye miktarı:
Pay adedi:
Adresi:
Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR