BALA KADASTRO MAHKEMESİ

Zilyetliğinin tespitine itiraz davasında yargıtay kararının tebliği

BALA KADASTRO MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01007431
Şehir : Ankara
Yayınlandığı Gazeteler

POSTA 01.06.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
1964/1369 ESAS
Tebligat Muhatabı
:
AHMET ÖZBEK

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu (Eşya Hukuku)nun 713, 1019. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
BALA (KAPATILAN)
KADASTRO MAHKEMESİ
Sayı:
Esas No : 1964/1369
Karar No : 2001/66

KAPATILARAK GÖLBAŞI/ANKARA KADASTRO MAHKEMESİNE DEVREDİLEN
ANKARA/BALA ( KAPATILAN) KADASTRO MAHKEMESİNDEN İLAN
Davacılar, ADİL ER, v.sile Davalılar, AHMET ÖZBEK, v.s arasında mahkememizde görülmekte olan Taşınmaz Zilyetliğinin Tespiti davasının yapılan açık yargılaması sonunda:
Mahkememizden verilen 04/01/2001 tarihli ilam hazine vekili ile davacılardan Cemal Yalçın ve İhsan Özbek vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmiş Yargıtay 16. Hukuk Dairesinin 27/04/20108 tarih ve 2015/9992 esas, 2018/2966 karar sayıl ilamı ile "... Dosya içeriğine, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacı Hazine vekilinin temyiz itirazları yerinde değildir.
Davalılardan Cemal, Yalçın ve İhsan Özbek vekilinin temyiz itirazlarına gelince; Mahkemece tespite esas diğer tapu kayıtlarının taşınmazı kapsamadığı, 16.2.1942 tarih ve 7 sıra numaralı tapu kaydının ise taşınmaza uyduğu, ancak değişebilir sınırlı olduğundan miktarına itibar edilmesi gerektiği, tapu kayıt tarihi ile tespit tarihi arasında 20 yıl dolmadığından miktar fazlasının zilyetlik yoluyla kazanılamayacağı gerekçesi ile yazılı karar verilmiştir. Mahkemenin tapu kayıt uygulamasında ve kaydın değişebilir sınırlı olduğuna ilişkin değerlendirmesinde isabetsizlik bulunmamakta ise de; tapu kayıt miktar fazlasının zilyetlik yoluyla kazanılması hususunda varılan kanaat dosya kapsamına uygun değildir. Tespit günü olan 16.11.1954 tarihi itibariyle diğer koşulların varlığı halinde davalı tarafın belgesiz zilyetlikten her bir taşınmazda 100 dönüm miktarında mülk edinmesi mümkün bulunmaktadır. Hal böyle olunca yapılan araştırma, inceleme ve uygulamadan tespit günü itibariyle kaydın tesisinden itibaren davalı tarafın taşınmaz üzerinde 20 yıldan fazla zilyetliğinin bulunduğu anlaşılmakla, Mahkemece, Zilkayde 1285 tarih ve 9/189 sıra numaralı sicilden intikalen gelen 16.2.1942 tarih ve 7 sıra numaralı tapu kaydının miktarına ek olarak 100 dönüm daha yerin belgesiz zilyetlik nedeniyle davalı taraf adına tescile karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmiş olması isabetsiz olup, davalılar Cemal, Yalçın ve İhsan Özbek vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün BOZULMASINA, karar verilmiş Yargıtay ilamı tüm aramalara rağmen tebliğe yarar açık adresi tespit edilemeyen davacı ADİL ER'e 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28,29,31. maddeleri hükmü uyarınca İş bu Yargıtay ilamının ilanen tebliğine, ilandan itibaren 10 gün içinde konuya ilişkin tüm savunma ve delillerinizi mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, 15 gün içinde tebliğin yapılmış sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR