MALATYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yargıtay ilamının ilanen tebliği

MALATYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00936683
Şehir : Malatya
Yayınlandığı Gazeteler

MALATYA SÖZ 28.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2015/141 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Mehmet Çiftçi

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
MALATYA 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
DOSYA NO : 2015/141

T.C.

YARGITAY

5. Hukuk Dairesi
TÜRK MİLLETİ ADINA
Y A R G I T A Y İ L A M I

ESAS NO : 2017/15980
KARAR NO : 2018/23913
MAHKEMESİ : Malatya 1. Asliye Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 12/04/2016
NUMARASI : 2015/141-2016/523
DAVACI : Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Vek.Av.Nevzat Yolcu
DAVALI : Mehmet Çiftçi
Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, davacı idare vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü.
- K A R A R -
Dava, 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili istemine ilişkindir.
Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davacı idare vekiline temyiz edilmiştir.
Arsa niteliğindeki Malatya ili Battalgazi ilçesi Dernek mahallesi 1041 ada 6 parsel sayılı taşınmaza emsal karşılaştırması yapılarak değer biçilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir. Ancak;
Tespit edilen kamulaştırma bedeline 07.06.2015 tarihinden itibaren faiz işletilmesi gerektiği düşünülmeden faiz başlangıç tarihinin hatalı belirlenmesi,
Doğru değilse de; bu yanılgının giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden,
Gerekçeli kararın hüküm fıkrasının; 1. nolu bendin 3. paragrafından (10.05.2015) tarihinin çıkartılmasına, yerine (07.06.2015) tarihinin yazılamasına,
Hükmün böylece DÜZELTİLEREK ONANMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine,06/12/2018 gününde oy birliğiyle karar verildi.
Başkan Üye Üye Üye Üye
E.Buyurgan N.Kayıran S.Z.Piyale A.Z.Tepedelenlioğlu M.Ürgüp
Yargıtay İlamının Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliği rica olunur.11/01/2019

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR