NİĞDE SULH HUKUK MAHKEMESİ

Vasiyetnamenin açılması davası duruşma günü tebliği

NİĞDE SULH HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00880353
Şehir : Niğde / Merkez
Semt-Mahalle : HÜYÜK MAH. / MERKEZKÖYLER
Yayınlandığı Gazeteler

CUMHURİYET 19.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2017/1041 Esas
Tebligat Konusu
:
Vasiyetnamenin Açılması davası
Tebligat Muhatabı
:
Sezer Yıldırım ve Şener Çalışkan
Duruşma Tarihi
:
29.01.2019 09:18

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu (Miras Hukuku)nun 594, 597, 621. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
NİĞDE
SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2017/1041 Esas
Müteveffa HATİCE KARAGÖZ'ün vasiyatnamesinin açılıp okunması için Mahkememize açılan Vasiyetnamenin Açılması davası nedeniyle;
Mahkememizce, mirasçılar Sezer Yıldırım ve Şener Çalışkan'ın tebligata yarar açık ve net adresi tespit edilemediğinden vasiyetname eklimeşruhatlı tebligat çıkartılamamıştır. Bu sebeple vasiyetname ekli duruşma gün ve saatini bildirir meşruhatlı tebligatın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Niğde 1. Noterliği tarafından müteveffa Hatice Karagöz hakkında düzenlenen 30/10/1997 tarihve 13851 yevmiye numaralı vasiyetname ile "Sahib ve maliki bulunduğum Niğde ili Merkez ilçesi Hüyük köyü köyiçi mevkiinde kain pafta no:11 de ve tapunun yevmiye no:4734 cilt no:34 sayfa no:380 ve 9.9.1994 günlü tapusunda kayıtlı 480 m2 miktarındaki ev ve arsası ile yine sahip ve maliki bulunduğum Bursa ili Merkez ilçesi Sırameşeler mahallesi Serap sokak kütük sayfa no:428, pafta no:28 ada no:5737 parsel no:1 de tapuda kayıtlı bulunan 184 m2 miktarındaki arsa vasfındaki taşınmazım ile ve yine Bursa ili Merkez ilçesi üçüncü bölge doğanlı köyünde pafta no:8 parsel no:512 de tapuda kayıtlı 4490 m2 miktarındaki tarla vasfındaki taşınmazlardaki ve yine Niğde ili Merkez ilçesi Konaklı köyü bağlar altı mevkiinde tapuda kayıtlı bulunan 6 pafta, 737 parselde tapuda kayıtlı bulunan 50800 m2 miktarındaki tarla vasfındaki taşınmazlardaki hak ve hisselerimin tamamını 1/3 hisse itibariyle mütevasiyen kardeşlerim AYŞE BALKAŞ, NİGAR TERZİOĞLUve CEMİLE BOZLAK'a vasiyet ediyorum. Hiçbir etki ve tesir altında klamadan yukarda bahşettiğim malları bu üç kardeşime mütesaviyen verdim. Diğer mirasçılarımın bu mallardan hiçbir hak ve hisse talep etmeyeceklerdir. Vasiyetim ve son arzularım bundan ibarettir." şeklinde vasiyette bulunduğundan, duruşmanın 29/01/2019 günü saat 09:18'de yapılacağından "Müteveffa tarafından düzenlettirilen ve zarf içerisinde gönderilen vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya gelmeniz, duruşmaya gelip beyanda bulunmadığınız takdirde vasiyetnameyi kabul etmediğiniz ve vasiyetnameye karşı BİR AY içerisinde dava açıp Mahkememize bildirmediğiniz takdirde vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususu tebliğ ve ihtar olunur." İŞ BU İLANIN İLAN EDİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN YEDİ GÜN SONRA TEBLİĞ YAPILMIŞ SAYILACAĞIhususu ilanen tebliğ olunur.
MİRASÇILAR:
1-SEZER YILDIRIM - TC NO: 209*****528
2-ŞENER ÇALIŞKAN - TC NO: 195*****420

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR