ANKARA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Terekenin yönetilmesi ve tasfiyesine ilişkin tebligat

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2017/45 Tereke
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklı ve borçlular

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu (Miras Hukuku)nun 594, 597, 621. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. ANKARA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2017/45 Tereke


Mahkememiz 2016/784 esas sayılı dava dosyasında yapılan ihbar üzere; Erzincan ili İliç ilçesi Bağıştaş mah/köyü cilt no:7, hane no:34'te nüfusa kayıtlı Ali Rıza ve Hanife Kıymet'ten olma, ********** TC kimlik nolu 03/04/1955 doğumlu olup 16/06/2016 tarihinde vefat eden müteveffa MEHMET CANER İLHAN'ın mirasının yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden, terekesinin resmen yönetilmesi ve tasfiyesi talep edilmiştir.
Bu itibarla; TMK.'nun 620, 621 ve 634. maddeleri gereğince; murisin mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin, mirasçılarının ve muristen alacaklı olanların ve murise borcu bulunanların (kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanlar dahil), ikinci ilanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde; Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasına başvurarak murisin mal varlığı hakkında bilgi vermeleri, alacaklı ve borçluların alacak ve borçlarını belgeleriyle birlikte dosyaya bildirmeleri, karşılığında kendilerine makbuz verilebileceği, haklı bir sebep olmaksızın bilgi vermeyenler veya yanlış ya da eksik bilgi verenlerin bundan doğacak zararları mirasçıları vesayet alacaklarına veya üçüncü kişilere tazminle yükümlü olacakları, süresi içinde alacaklarını bildirip deftere yazdırmayan alacaklıların, TMK. 629. Maddesi gereği terekeden hak talep edemeyecekleri ilgililere ilanen duyurulur. 06/02/2018

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR