İSTANBUL 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Terekenin tespiti davası

İSTANBUL 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00563502
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

KARAR 10.03.2017
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2017/4 Tereke
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar, borçlular

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu (Miras Hukuku)nun 594, 597, 621. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. İSTANBUL 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2017/4 Tereke
II. İLAN
İSTANBUL 3.SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ' NDEN

Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Eyyübiye Mahallesi, Cilt No:7, Hane No: 16' da nüfusa kayıtlı Mehmet ve Hayriye 'den olma, 05/12/1927 doğumlu, Şanlıurfa doğumlu ********** T.C Kimlik numarasında kayıtlı müteveffa REFİKA AKYOL' UN 04/01/2017 tarihinde vefat ettiğinden, terekesinin tespiti ve defterinin tutulması talep edilmiş olmakla, borçlu ve alacaklıların T.M.K.'nun 621.maddesi gereğince ikinci ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde mahkememiz dosyasına borç ve alacaklıların varsa kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanlar da dahil olmak üzere vesaikleri ile birlikte kaydettirmeleri, deftere kayıt yaptırmayanların süreyi geçirmiş sayılacakları, alacak ile borçlarının kabul edilmeyeceği ve duruşmasının 25/05/2017 günü saat 10:20' de yapılacağı ilan olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR