KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Terekenin tasfiyesine ilişkin dava tebliği

KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00853227
Şehir : Konya / Akören
Yayınlandığı Gazeteler

HAKİMİYET 16.08.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/17 Tereke Satış
Tebligat Konusu
:
Müteveffa ABDULLAH MASUNADA'nın terekesi
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu (Miras Hukuku)nun 594, 597, 621. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN
(Terekenin Tasfiyesi)
İLAN

Sayı :2018/17 Tereke Satış

Konu : Terekenin tasfiyesinin başladığının ilanı

Konya ili, Akören ilçesi, Süleymaniye mah, 10 Cilt, 35 hane ve 7 sırada nüfusa kayıtlı Hasan ve Erzade oğlu, 01/11/1946 doğumlu, 196******596-TC Kimlik numaralı 28/10/2012 tarihinde vefat eden müteveffa ABDULLAH MASUNADA'nın mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden ve bir alacaklısı tarafından TMK'nun 633 maddesi gereğince terekenin tasfiyesi talebinde bulunulmuş olduğu ve Konya 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2017/16 esas ve 2017/16 karar sayılı tereke dosyasından terekesinin tasfiyesine karar verildiği.

Kefalet sebebiyle alacaklıları da dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte Memurluğumuza müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 634. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR