KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Terekenin tasfiyesine ilişkin dava tebliği

KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00822759
Şehir : Konya
Yayınlandığı Gazeteler

ANADOLU TELGRAF 19.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/13 Tereke Satış
Tebligat Konusu
:
Müteveffa ÖMER KOÇAK'ın terekesi
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve borçlular

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu (Miras Hukuku)nun 594, 597, 621. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN
(Terekenin Tasfiyesi)
Sayı :2018/13 Tereke Satış
İLAN

Konya 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2017/2077 esas ve 2018/67 karar sayılı dosyasından en yakın mirasçıları tarafından miras red edilen Konya ili, Çumra ilçesi, Tahtalı mah, 51 Cilt, 35 hane ve 19 sırada nüfusa kayıtlı Hacı Ali ve Zeliha oğlu, 01/03/1963 doğumlu, 349****832-TC Kimlik numaralı 06/12/2017 tarihinde vefat eden müteveffa ÖMER KOÇAK'ın bir alacaklısı tarafından TMK'nun 633 maddesi gereğince terekenin tasfiyesi talebinde bulunulmuş olduğu ve ve terekesinin tasfiyesine karar verilmiş olmakla.

Kefalet sebebiyle alacaklıları da dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikteMemurluğumuza müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 634. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR