ANKARA 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Terekenin tasfiyesine dair tebliğ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00788761
Şehir : Ankara
Yayınlandığı Gazeteler

TÜRKİYE 17.04.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TÜRKİYE 22.05.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2017/19 Tereke
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklı ve borçlular

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu (Miras Hukuku)nun 594, 597, 621. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ANKARA
7. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2017/19 Tereke


Samsun ili, Çarşamba ilçesi, Bezirgan Mahallesi/Köyü, Cilt no:**, Hane no:**'de nüfusa kayıtlı, Nuri ve Ayşe'den olma, 15/02/1976 doğumlu olup, 11/03/2016 tarihinde vefat eden müteveffa Ahmet COŞKUN'un (TC:517*******0) mirası tüm yasal mirasçıları tarafından reddedildiğinden, murisin terekesinin tasfiye işlemlerine başlanılmış olup;
TMK.nun 620,621 ve 634. maddesi gereğince; murisin mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin, mirasçılarının ve muristen alacaklı olanların ve murise borcu bulunanların (kefalet sebebi ile alacaklı ve borçluları da dahil), bütün alacaklıları ve borçlularının, ikinci ilan tarihinden itibaren en geç 1 (bir) ay içinde, mahkememizin yukarıda yazılı dosyasına başvurarak murisin mal varlığı hakkında bilgi vermeleri, varsa belgeleri ile birlikte alacak ve borçlarını bildirmeleri, karşılığında kendilerine makbuz verilebileceği, haklı bir sebep olmaksızın bilgi vermeyenler, yanlış ya da eksik bilgi verenlerin bundan doğacak zararları mirasçıları vesayet alacaklarına veya üçüncü kişilere tanzimle yükümlü olacakları, süresi içinde alacaklarını bildirip deftere yazdırmayan alacaklıların, TMK.629.maddesi gereği terekeden hak talep edemeyecekleri ilgililere ilanen duyurulur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR