BURDUR SULH HUKUK MAHKEMESİ

Tereke tasfiyesinde alacaklı ve borçlulara çağrı

BURDUR SULH HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/1 Tereke
Tebligat Konusu
:
Müteveffa HÜSNÜ EROL SİPAHİOĞLU terekesi.
Tebligat Muhatabı
:
Tereke Alacaklıları ve Borçluları.

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu (Miras Hukuku)nun 594, 597, 621. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

BURDUR SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2019/1 Tereke

Müteveffa HÜSNÜ EROL SİPAHİOĞLU'nun terekesinin tasfiyesine ilişkin ara kararı gereğince müteveffanın terekesinin resmen tasfiyesine geçilmiştir. TMK.nun 619.uncu maddesi uyarınca müteveffanın defter tutma ve resmi tasfiyesine başlanmış bulunduğundan Türk Medeni Kanunun 621. Maddesi uyarınca ölenin kefalet sebebi ile alacaklıların ve borçlarının da dahil olmak üzere alakadar olanların alacakları ile borçlarını ilan tarihinden itibaren bir ay içinde evrakları ile birlikte bizzat beyan ve kayıt ettirmeleri ve 621.maddesi uyarınca vakti zamanı ile yazdırmayan alacaklıların mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri ve rehin teminat hakkında da malumat vermeleri lüzumu İLAN OLUNUR.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR