YAYLADAĞI SULH HUKUK MAHKEMESİ

Mahkeme kararının ilanen tebliği

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2017/4 Tereke
Tebligat Muhatabı
:
Kamuoyu

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu (Miras Hukuku)nun 594, 597, 621. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni


T.C. YAYLADAĞI SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2017/4 Tereke

Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffa KİMLİĞİ BELİRSİZ'na ait tereke davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince;
14/01/2017 TARİHİNDE SAAT 18:45 SIRALARINDA Hatay Yayladağı 7. Hudut Bölük Komutanlığına bağlı Güveççi hudut karakolu sorumluluk sahasındaki 358 - 359 nolu hudut taşları arasında bulunan sınır hattına yakın bölgede ölü olarak ele geçirilen kimliği tespit edilemeyen Suriye uyruklu şahsın terekesi mahkememizce muhafaza altına alınmış olup, müteveffanın yasal mirasçıları yapılan tüm araştırmalara rağmen isim ve tebliğe elverişli adresleri tespit edilemediğinden, müteveffanın mirasçılarının işbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 1 yıl içerisinde mirasçılık sıfatlarını bildirmek üzere mahkememize müracaat etmesi aksi takdirde TMK'nun 594. maddesi gereğince mirasçıların miras sebebiyle istihkak davası açma hakları saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceğine dair gerekli kararın yokluğunda verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR