NİKSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ

Tereke davası sıra cetveli tebliği

NİKSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2015/2 TEREKE
Tebligat Konusu
:
Muris: Mustafa DİPOVA
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu (Miras Hukuku)nun 594, 597, 621. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
NİKSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ
2015/2 TEREKE
Muris Mustafa DİPOVA 'NIN TEREKE DOSYASINDA
İİK. m. 234 VE 237 UYARINCA
SIRA CETVELİNİN DÜZENLENDİĞİ İLANIDIR

Niksar Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 19/01/2017 tarih ve 2015/2 E 2017/1 Karar Sayılı ilamı ile terekesinin iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilen müteveffa Mustafa DİPOVA'nın borçlarından dolayı iflas masasına alacak kaydı yaptıranların, kayıt, kabul, red ve sıralarını, karar dayanağıyla birlikte gösteren 07/05/2019 tarihli sıra cetveli, aynı tarihte, tasfiye memurluğu ile Sulh Hukuk Mahkemesi divanhanesine asılmış ve dairemizde hazırdır. Sıra cetvelinde gösterilen alacakların esasına ilişkin itirazların en geç 15 gün içerisinde Sulh Hukuk Mahkemesinde, sıraya ilişkin itirazların ise en geç 7 gün içerisinde yine Sulh Hukuk Mahkemesine dava açabilecekleri hususu İİK 232, 234, 235, 236. ve 237 maddeleri gereğince tebliğ ve ilan olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR