GÖLCÜK SULH HUKUK MAHKEMESİ

Tereke alacak ve borçlulara çağrı

GÖLCÜK SULH HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01048687
Şehir : Kocaeli / Gölcük
Yayınlandığı Gazeteler

TÜRKİYE''DE YENİÇAĞ 10.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Konusu
:
Müteveffa Ersin Kandemiroğlu'ndan intikal eden tereke hakkında
Tebligat Muhatabı
:
Alacak ve borçlular
Toplantı Tarihi
:
13.09.2019 14:00

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu (Miras Hukuku)nun 594, 597, 621. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ADİ TASFİYE İLANI
GÖLCÜK SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2016/3 Tereke

KARAR NO : 2018/9
Müteveffanın hüviyeti : ********** kimlik no.lu Fevzi ile Saadet'ten olma Ağrı 1962doğumlu ERSİN KANDEMİROĞLU

Gölcük Sulh Hukuk Mahkemesinin 2016/3 tereke E. 2018/69 K. Sayılı kararı ile müteveffanın en yakın mirasçılarının tümünün mirası reddetmeleri nedeni ile terekesinin adi tasfiye hükümlerine göre tasfiyesine ve Av. İsmet ÖZKAN'ın tasfiye memuru olarak tayinine karar verilmiştir.

1-Müteveffadan alacaklı olanlarla taşınır ve taşınmazları üzerinde istihkak iddiasında bulunanların ilandan itibaren bir ay içinde "Kocaeli ili Gölcük ilçesi Merkez Mahallesi Amiral Sağlam Cad. No:50 Kat:1 " adresinde Av. İsmet ÖZKAN'a yazılı olarak alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve delillerin asıl ve onaylı suretlerini ibraz etmeleri,

2-Mütevaffaya borçlu olanların ayni süre içinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri, aksi taktirdeİİK nun 336 ncı maddesi uyarınca cezai sorumluluğu gerektireceği,

3-Müteveffanın mallarını her ne surette olursa olsun ellerinde bulunduranlar, o mallar üzerindeki kanuni hakları saklı kalmak kaydıyla bunları ayni süre içerisindetasfiye memuruna tevdii etmeleri ve etmezlerse geçerli mazeretleri bulunmadıkça cezai sorumluluğa uğrayacakları ve rüchan haklarından mahrum kalacakları,

4-13/09/2019 günü saat 14.00 de "Amiral Sağlam Caddesi No:50 K.1 Gölcük/Kocaeli" adresinde ilk alacaklılar toplantısı yapılacağından, alacaklıların toplantıya gelmeleri veya yetkili vekil göndermeleri ve ayni zamanda müteveffa ile müşterek borçlu olanların ve kefillerinin ve borcu tekeffül edenlerin veya bunların vekillerinin bu toplantıda hazır bulunmaya hakları olduğu ilan olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR