BOĞAZLIYAN KADASTRO MAHKEMESİ

Temyiz başvuru dilekçesinin ilanen tebliği

BOĞAZLIYAN KADASTRO MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00936560
Şehir : Yozgat / Boğazlıyan
Yayınlandığı Gazeteler

SABAH 02.02.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2010/1 Esas
Tebligat Muhatabı
:
ECEVİT KOZAN, RAHŞAN DAĞDEVİREN

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN

BOĞAZLIYAN KADASTRO MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2010/1
KARAR NO : 2014/25

DAHİLİ DAVALI : ECEVİT KOZAN, 58*******00 T.C. Kimlik numaralı.
Fikri ve Kiraz' dan olma, 1972 Boğazlıyan doğumlu.
DAHİLİ DAVALI : RAHŞAN DAĞDEVİREN. 47*******28 T.C. Kimlik numaralı.
Fikri ve Kiraz' dan olma, 1973 Boğazlıyan doğumlu.
Davacılar ALİ KARADAVUT, EROL KARADAVUT, HAYRULLAH KARADAVUT, KAZIM KARADAVUT, RAHAN ŞENER, SIRRI KARADAVUT, TURUDU KARADAVUT, ZEKİYE KARADAVUT aleyhine mahkememizde açılan Kadastro davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
Boğazlıyan Kadastro Mahkemesinin 2010/1 Esas, 2014/25 Karar sayılı kararı ile; davanın Kısmen Kabul, Kısmen Reddine karar verilmiş, Boğazlıyan Malmüdürlüğü tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olup,
Yukarıda kimlik bilgileri yazılı bulunan dahili davalılar Ecevit Kozan ve Rahşan Dağdeviren' in, kayıtlı yurtdışı adreslerine tebligat yapılamadığından başkaca tebligata yarar yurtiçi ve yurtdışı açık adresleri tespit edilemediğinden, Boğazlıyan Kadastro Mahkemesinin 2010/1 Esas, 2014/25 Karar sayılı Kararı ve Boğazlıyan Mal Müdürlüğü'nün Temyiz Başvuru Dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Gerekçeli Karar Evrakının, dahili davalı Ecevit Kozan ve Rahşan Dağdeviren yönünden, ilanının gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde Yargıtay'da temyiz incelemesi talebinde bulunabileceği, yasal süre olan 15 gün içerisinde temyiz yoluna başvurulmadığı takdirde, dosyanın kesinleşeceği, Kararın Boğazlıyan Mal Müdürlüğü tarafından temyiz edildiğinden temyiz dilekçesi ilanının gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde temyiz dilekçesine cevap verilebileceği, cevap verilmediği takdirde dosyanın Yargıtay' a temyiz incelemesi için gönderileceği hususu,
Tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN tebliğ olunur. 26/12/2018

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR