ADANA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Tazminat (haksız fiilden kaynaklanan) davası duruşma günü tebliği

ADANA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Davacı , BOTAŞ
Dosya Numarası
:
2018/554 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Musa Tekin
Duruşma Tarihi
:
21.02.2020 09:20

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ADANA
9.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO: 2018/554


Davacı , BOTAŞ ile Davalılar , ALİ TUNÇEL, AYHAN TEMEL, BARIŞ ELDEK, CEMALİ KARANFİLCİ, MEHMET ÇOŞKUN, MEHMET GÜMÜŞ, MEHMET EMİN EKTİREN, MUSA TEKİN arasında mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Haksız Fiilden Kaynaklanan) davası nedeniyle;
Davacı vekili, dava dilekçesi ile, Botaş Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğünün işletmesinde bulunan Ceyhan-Kırıkkale Ham Petrol Boru Hattı Hattının 44. Km.sinde 12/05/2009 tarihinde Adana İli, Sarıçam mevkisinden geçen kısmında hırsızlık amacıyla boru hattına vana takmak suretiyle oluşan 52.226,15 TL maddi hasarın olay tarihinden işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan tahsiline karar verilmesini istediklerini bildirmişlerdir.
Davalı Musa Tekin'in tebligata yarar adresi tespit edilememiş olduğundan adına çıkartılacak davetiye'nin (Dava dilekçesi, Duruşma Zaptı, Bilirkişi Raporu) ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.
"7201 sayılı tebligat kanununun 28,29 ve 31 Maddeleri gereğince ilanen tebliğin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağının ayrıca HMK'nun 127.Maddesi gereğince dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içinde cevap dilekçesinin verilmesi ihtar ve tebliğ olunur."tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur"
Davalı Musa Tekin'in duruşmasının bırakıldığı 21/02/2020 günü saat 09:20'da Mahkemeye bizzat gelmesi veya kendisini temsilen bir vekil göndermesi aksi takdirde hakkındaki davanın gıyabında görüleceği bilinmesi tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 09/01/2020

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR