MANAVGAT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Tazminat davası duruşma gününün ilanen tebliği

MANAVGAT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01185011
Şehir : Antalya / Manavgat
Yayınlandığı Gazeteler

DOĞRUHABER 06.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/228 Esas
Tebligat Muhatabı
:
METİN ERSU
Duruşma Tarihi
:
15.10.2020 10:35

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
T.C.

MANAVGAT

3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2019/228 Esas
DAVALI : 1- METİN ERSU-İbrahim Hakkı Mah. Filiz 2. Cad no:53 iç kapı no:2 Yakutiye /ERZURUM
Davacılar Matthias Heinrich Theo Borchers ve Ulrike Gerda Fries tarafından aleyhinize açılan Tazminat davası gereğince;
Davacı vekilinin 19/09/2019 tarihli dava dilekçesi ile; 28/08/2018 tarihinde meydana gelen olay nedeni ile davacılardan Matthias Heinrich Theo Borchers'in ağır yaralandığını, ilaç, tedavi masrafı ve yaşanılan acı üzüntü sebebiyle manevi tazminatı ile yine davacılardan Ulrike Gerda Fries' in olay nedeni ile yaşadığı acı üzüntü sebebiyle manevi tazminatın tüm davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacılara verilmesini talep etmiş olmakla, dava dilekçesinin tebliği için davalı Metin Ersu'nun bildirilen adreslerine davetiye çıkartılmış ise de davetiyeler tebliğ olunamamış, mernis adresinin ceza evi olması sebebi ile tebligat yapılamadığı ve yine tüm aramalara rağmen de bulunamamış olduğundan,
Dava dilekçesinin “HMK. 122. maddesi gereğince tebliğinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz, HMK.128. maddesi uyarınca, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız ve ön inceleme duruşma günü olan 15/10/2020 günü saat 10:35'de HMK. 139. maddesi uyarınca, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve karşı tarafın sizin muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ” hususu ilan tarihinden itibaren yedinci günü tebliğ edilmiş sayılacağı davalı Metin Ersu'ya ilanen tebliğ olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR