MİLAS 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taşınmazın tescili istemli davada karar tebliği

MİLAS 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00738074
Şehir : Muğla / Milas
Yayınlandığı Gazeteler

HABERTÜRK 20.01.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
GAZETE MİLAS 20.01.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2017/899 esas
Tebligat Muhatabı
:
Davalılar Ali Faik SÜNNETÇİOĞLU, Sermet SÜNNETÇİOĞLU ve Necile Nilgün ALTAY

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni
T.C.
MİLAS
3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2017/899
= K A M U L A Ş T I R M A İ L A N I =
Davacı Milas Belediye Başkanlığı ile Davalılar Ali Faik SÜNNETÇİOĞLU, Sermet SÜNNETÇİOĞLU ve Necile Nilgün ALTAY arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Taşınmazın Tescili İstemli) davası nedeniyle;
Milas Belediye Başkanlığı tarafından Muğla İli , Milas İlçesi, Hayıtlı Mahallesi, 250 ada, 6 parsel sayılı ve tamamı 269,78 m² alanlı taşınmazın tamamının kamulaştırma karar verildiğinden Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının 20/07/2005 tarih ve 2588 Sayılı oluru ile kesinleşen 2942 Sayılı kanununla değişik 4650/10 Sayılı kanun uyarınca kamulaştırılan taşınmazlara ilişkin taşınmaz maliklerinin tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine karşı 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşıidari Yargıda iptal davası açanların, dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarının belgelendirmedikleri takdirde,kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın Milas Belediye Başkanılğı adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına T.C. Ziraat Bankası Milas Şubesine yatırılacağı,
Konuya ve Kamulaştırılan malın değerince ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği ile Mahkemenin davetine uymayanlar hakkında ilgilinin yokluğunda yargılama ve işlem yapılacağı hususları 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan ve ihtar olunur. 16/01/2018

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR