ELAZIĞ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Tapu tescili (zilyetliğe dayalı) dava tebliği

ELAZIĞ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01005281
Şehir : Elazığ / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

ELAZIĞ HAKİMİYET 30.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Maliye Hazinesi
Dosya Numarası
:
2015/153 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Maliye Hazinesi, Cip Köyü Tüzel Kişiliği, Harmantepe Köy Muhtarlığı

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu (Eşya Hukuku)nun 713, 1019. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. ELAZIĞ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2015/153 Esas

Aşağıda tarafları yazılı ve mahkememizde görülen Tapu Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; Elazığ ili, Merkez Cip Köyü ve Çorçuk (Harmantepe) Köyüne ait aşağıda bilgileri ve sınırlarıyazılı taşınmazlar hakkında Kadastro Kanununun 11. maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır. Elazığ Merkez Cip Köyü ve Çorçuk (Harmantepe)köyleri hudutlarında bulunan; Doğusu Cip köyü 195 ve 198 parsel sayılı taşınmazlar, kuzeyi Cip köyü tespit dışı bırakılan taşlık arazi, batısı kısmen Cip köyü tespit dışı kalan taşlık arazi ve Çorçuk (Harmantepe) köyü tespit dışı kalan taşlık arazi ve güneyi Çorçuk (Harmantepe) köyü tespit dışı kalan taşlık arazi ile çevrili 14.937,56 m2 lik taşınmaz.

DAVACILAR DAVALILAR DAVA
HÜSEYİN ÇITAK MALİYE HAZİNESİ
CİP KÖYÜ TÜZEL KİŞİLİĞİ
HARMANTEPE (ÇORÇUK) KÖYÜ MUHTARLIĞI
TapuTescil (Zilyetliğe Dayalı)

Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu taşınmazlar hakkında, hak iddia edenlerin 30 günlük yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları gereği krokisi ile birlikte ilan olunur. 27/03/2019Katip 143967

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR