İSTANBUL 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Tapu kayıt ve tescil tebliği

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00698429
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

SÖZCÜ 11.11.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Davacı , VAKIFLAR İSTANBUL 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya Numarası
:
2016/346 Esas
Tebligat Konusu
:
Dionis kızı Eleni
Tebligat Muhatabı
:
Kamuoyu

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu (Eşya Hukuku)nun 713, 1019. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

İSTANBUL 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2016/346 Esas

1.İLAN

İSTANBUL ASLİYE 6. HUKUK HAKİMLİĞİ’NDEN GAİBE VE 3. ŞAHISLARA DUYURU

Davacı , VAKIFLAR İSTANBUL 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalı , HASIMSIZ. arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;
Türk Medeni Kanununun 33/2 maddesi gereğince ilgilisinin; iş bu ilan tarihinden itibaren 6 ay içesinde, gaip Diyonis kızı Eleni'nin adresini bildirmedikleri ya da gaipleri tanıyorlar ise gaipin adresini veya kendilerini tesbite yarayan bilgileri vermedikleri ya da gaip kişiler bizzat Hakimliğimize müracaat etmediği taktirde; İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Şahkulu mah., 283 ada, 29 parsel sayılı 379,64 m2 yüzölçümlü taşınmazın maliki Dionis kızı Eleni'nin gaipliğine, iş bu hissenin Müeyyetzade camisi Şerigi İmamına Meşruta Muşide Binti Abdullah Kasap, Mehmet Çelebi, Galatada Hacı ama Haremeyn Muhteremeyn, Kasap Mehmet Çelebi Gülistan Hatun, Katip Mehmet Efendi, Çadırcı Hayrettin, Elhaç Şeyhire Hacı Hatice Hatun, Babüssuade Ağası Gazenfer Ağa, Tophandercakderdar Abül fazıl Cami Derumanda MKerhume Hacı Esme Hatun Mektebi Şerife vakıfları adına tesciline karar verileceği tüm ilgili kişilere ilanen duyurulur.28/09/2017

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR