KORKUTELİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Tapu iptali ve tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası tebliği

KORKUTELİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01114902
Şehir : Antalya
Yayınlandığı Gazeteler

KORKUTELİ MANŞET 13.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/1304 Esas 
Tebligat Konusu
:
Antalya ili, Korkuteli ilçesi, Akyar Mahallesi, Beyköy mevkinde bulunan 195 ada 1 parsel (Eskisi 54 parsel)
Tebligat Muhatabı
:
Tapu malikleri,Hissedarlar, İlgililer

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu (Eşya Hukuku)nun 713, 1019. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KORKUTELİ
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2018/1304 Esas
İ L A N

Davacı OSMAN MANİS ile Davalı MALİYE HAZİNESİ KORKUTELİ MAL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi, Akyar Mahallesi, Beyköy mevkinde bulunan 195 ada 1 parsel (Eskisi 54 parsel) sayılı taşınmazı Osman Manis 18/04/1996 tarihinde eski malik Halil İbrahim Çakal'dan satın aldığını, satın aldığı tarihe kadar eski malik ve onun miras bırakanları satın aldığı tarihten sonra ise Osman Manis'in taşınmazı bulunduğu şekilde ve sınırları aynı olmak kaydıyla kullandığını, taşınmaz sınırlarında hiçbir değişiklik olmadığını, öteden beri taşınmazın bu şekilde kullanıldığını, taşınmaz içerisinde Osman Manis'e ait ev bulunduğu, bu nedenlerle Korkuteli Akyar mahallesi Beyköy mevkiinde bulunan 195 ada 1 parselin tespit harici bırakılan 4 dönüm kadar kısmının Osman Manis adına tapu kaydına eklenerek, tapu kayıt tesciline karar verilmesi hususunda talep ve iddiada bulunmakla; TMK 713. Madde gereğince tescili talep edildiğinden taşınmazın tescil koşullarının oluşmadığını bilen yada taşınmazda hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde itiraz davası açabilecekleri veya Korkuteli Asliye Hukuk Mahkemesinin 2018/1304 esas sayılı dosyasına itirazda bulunabilecekleri, belirtilen süre içerisinde itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmezse ve davacının iddiası ispatlanmış olursa, davacı adına dava konusu taşınmazın tesciline karar verilebileceği hususu TMK'nın 713/4-5 maddeleri gereğince ilan olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR