İSTANBUL 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası karar tebliği

İSTANBUL 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00982454
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

POSTA 18.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2014/24 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Vahe Nıvart Bağdatoğlu, Kirkor Hayk Kamparosyan

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu (Eşya Hukuku)nun 713, 1019. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İSTANBUL 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2014/24 Esas
KARAR NO : 2018/488
Davacı MUSTAFA AYTUN ile Davalılar Vahe Nıvart Bağdatoğlu, Kirkor Hayk Kamparosyan aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
Abidei Hürriyet CaD.Zambaklar sokak Huzur apt. No 11/8 Şişli/İstanbul adresine Davalı VaheNıvartBağdatoğlu adınayapılan tebligatlar bila tebliğ iade edilmiş olduğundan kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olup, Mahkememizce 22/11/2018 Tarih, 2014/24 esas 2018/488 sayılı kararı ile ;
1-Davacı tarafın dava konusu İstanbul İli, Eminönü, Dayahatun Mah.259 kütük sayfa no.sunda kayıtlı eski 39 yeni 35 no.lu 87 pafta, 259 ada, no.lu dükkan vasıflı taşınmazın 32/64 hissesinin tapu iptali ve tescil istemineyönelik davasının reddine,
2-Davacı tarafın terditli olarak açılmış olan bedel istemine ilişkin davasının kabulü ile 175.000,00TL bedelin dava tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalı Vahe Nıvart Bağdatoğlu'ndan tahsili ile davacı tarafa ödenmesine,
3-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden hüküm tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T gereğince takdiren hesaplanan 16.450,00 TLvekalet ücretinin davalıVahe Nıvart Bağdatoğlu'ndan alınmasına, davacıya verilmesine,
4-Davacı tafından yatırılan 6037,60 TL.peşin, başvru ve tamamlama harcı, 195,40 TL.keşif harcı ile 3.225,80 TL.bilirkişi ürceti, dav.müz.vs.gideri olmak üzere toplam 9.458,80 TL.nin davalıVahe Nıvart Bağdatoğlu'ndan alınmasına, davacıya ödenmesine,
5-Alınması gereken 11.954,25 TL.harçtan, peşin ve ıslah harcı olarak alınan 6.008,60 TL.harcın mahsubu ile bakiye 5.945,65 TL.ilam harcının davalı Vahe Nıvart Bağdatoğlu'ndan tahsili ile Hazineye gelir kaydedilmesine,
6-Bakiye gider avanslarının karar kesinleştiğinde talep halinde yatıran taraflara iadesine,
Dair, davacı vekilinin yüzüne karşıile davalı tarafın yokluğundakararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde İstinaf Mahkemeleri nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.
işbu ilanın karar tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.05/04/2019

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR