İSTANBUL 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Tapu iptali ve tescil (Zilyetliğe dayalı) davası duruşma gününün tebliği

İSTANBUL 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01116468
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

DOĞRUHABER 16.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/359 Esas
Tebligat Konusu
:
Gaipler; Sündüs ve Mahmut
Tebligat Muhatabı
:
Kamuoyu
Duruşma Tarihi
:
10.06.2020 09:35

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu (Eşya Hukuku)nun 713, 1019. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. İSTANBUL 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2019/359 Esas 13/01/2020

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İZAFETEN İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile İSTANBUL DEFTERDARI - KAYYIM İSTANBUL MUHAKEMAT arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;
Dava konusu İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, Sarıyer Mahallesinde bulunan 706 ada, 25 parsel sayılı 32,51m² sahalı Haremeyn Muhteremeyn Evkafa Mülhak Şeyhülislam Esbak Çelebi Müftü Mehmet Vakfından olan "arsa" vasıflı 9 teşrini sani 1329 tarih, sıra:4 , muamele:2961, 7756 fiş nolu kayda istinaden 24.09.1975 tarih , 3408 yevmiye iletapuda kayıtlı taşınmazın mutassarrıfların hayat ve mematı belli olmadığından, Sarıyer Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 22/12/2004 tarih ve 2004/937 esas ve2004/1344 Karar sayılı kararı ile İstanbul Defterdarı'nın kayyımla idare edilen taşınmazın mutasarrıflarının gaipliğine ve adına kayıtlı taşınmazın satış bedelinin faizi ile birlikte Vakıflar Genel Müdürlüğü adına aktarılmasına karar verilmesi talep edilmiştir.
Dava konusu İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, Sarıyer Mahallesinde bulunan 706 ada, 25 parsel sayılı 32,51m² sahalı Haremeyn Muhteremeyn Evkafa Mülhak Şeyhülislam Esbak Çelebi Müftü Mehmet Vakfından olan "arsa" vasıflı 9 teşrini sani 1329 tarih, sıra:4 , muamele:2961, 7756 fiş nolu kayda istinaden 24.09.1975 tarih , 3408 yevmiye ile tapuda kayıtlı taşınmazın malikleri olan; Sündüs (1/16 hissesi), Mahmut(3/16 hissesi) tanıyanların, görenlerin, oturduğu adresi bilenlerin, işbu ilanının gazetede yayımı tarihinden itibaren 6 ay içerisinde duruşmanın bırakıldığı 10/06/2020 tarih saat 09:35 'e kadar İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2019/359 esas sayılı dosyasına müracaat etmesi aksi takdirde yapılacak yargılama sonunda adı geçenlerin M.K. 588 maddesi gereğince GAİPLİĞİNE ve adlarına kayıtlı taşınmazın hissesine düşen taşınmaz satış bedelinin faizi ile birlikte hazine adına aktarılacağına karar verileceği ilan olunur. 13/01/2020

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR