ADANA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Tapu iptali ve tescil davasının ilanen tebliği

ADANA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00824972
Şehir : Adana
Yayınlandığı Gazeteler

TÜRKİYE 16.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Maliye Hazinesi
Dosya Numarası
:
2016/648 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Kamuoyu

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu (Eşya Hukuku)nun 713, 1019. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N
T.C.
ADANA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2016/648

DAVALI :MUSTAFA OĞLU MEHMET SADETTİN
Davacı Maliye Hazinesi. ile davalı Mustafa Oğlu Mehmet Sadettin Kayyımı arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil davası nedeniyle;
Davacı Maliye Hazinesince Adana ili, Seyhan ilçesi, Mıdık Mahallesinde tapuya kain 2353 ada 11 parsel sayılı taşınmazda hissedar olan Mustafa Oğlu Mehmet Sadettin'in TMK. 33, 34 ve 588. maddesi gereğince gaipliğine ve kayyımlık tarafından idare edilen bu malvarlığının hazine adına tescili için dava açıldığı, Mustafa Oğlu Mehmet Sadettin'in bizzat kendisinin ya da mirasçılarının veya bu kişiyi tanıyan ve bilen kişilerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememizin 2016/648 E. sayılı dosyasına müraacatta bulunmaları, müracatçı bulunmadığı takdirde gaipliğine ve malvarlığının hazine adına tesciline karar verileceği ilanen tebliğ olunur.04/11/2016

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR