ORDU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Tapu iptali ve tescil davası tebliği

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2017/557 Esas 
Tebligat Muhatabı
:
Hak sahipleri ve 3.şahıslar

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu (Eşya Hukuku)nun 713, 1019. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

ORDU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN
İLAN

Sayı :2017/557 Esas

Davacı Mehmet Ali Demir tarafından davalılar Hazine-i Maliye, Altınordu Belediye Başkanlığı ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı hakkında tapu iptal tescil davası nedeniyle; mahkememizin 23/01/2018 tarihli duruşma tutanağında TMK 713/4-5 maddesi gereğince ilan yapılmasına dair verilen ara karar uyarınca ; Ordu ili, Altınordu ilçesi, Pelitli Mahallesi,Armut alanı mevkinde 124 ada, 20 ve 21 parsel sayılı taşınmazların sınırındaki yol ile dere yatağı arasındabulunan tapusuz taşınmazın , davacıya ait 16/02/1954 tarihli, 182 numaralı tapu kaydı sınırları içerisinde kaldığı, kalan taşınmazların öncesi geldisi olanCilt:40, sayfa:46 numarada kayıtlı taşınmazın 1954yılından bu yana malik sıfatı ile zilyet ve tasarruf edicisi olduğu, gayrimenkullerin önceki maliki olan Yunus Demir ‘den 1954 yılında kaldığı, bu nedenle Medeni Kanunun 713. maddesine göre davaya konu gayrimenkulun tescil harici bırakılan yerin ölçümünün yapılarak davacı adına tapuya tesciline dair talep etmek sureti ile dava etmiştir.Ordu ili, Altınordu ilçesi, Pelitli Mahallesi,Armut alanı mevkinde 124 ada, 20 ve 21 parsel sayılı taşınmazların sınırında bulunan yol ile dere yatağı arasındabulunan tapusuz taşınmazınMedeni Kanunun 713. maddesine göre Fen bilirkişi rapor ve krokisinde dere ile yol arasında kalan A harfi ile gösterilen 5117,25 m2 yüzölçümündeki taşınmaz ile B harfi ile gösterilen 3.081,56 m2 yüzölçümündeki tescil harici bırakılan yer ile ilgili işbu dava metninin gazetede yayımı tarihinden itibaren 3 ay içerisinde bu gayrimenkul üzerinde her türlü hak ve tasarrufu olan kişilerin mahkememizin 2017/557 Esas sayılı dava dosyasına itiraz ve müracaatları yapmaları hususu ilanen tebliği olunur.02/03/2018

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR