İSTANBUL 23. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Tapu iptali ve tescil davası

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00697733
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

ORTADOĞU 11.11.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2016/234 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Kamuoyu

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu (Eşya Hukuku)nun 713, 1019. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

İSTANBUL 23. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2016/234 Esas

2.İLAN

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İZAFETEN İSTANBUL 1. BÖLGE ileHASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; Davacı vekili dava dilekçesinde dava konusu İstanbul ili, Dayahatun Mah, Büyük Yeni Han 2. Katta bulunan 87 pafta, 259 ada, 26 kapı numaralı, 42,00 m2 yüzölçümlü "Sultan Mustafa Vakfından" icareli kagir oda vasıflı taşınmazın 10/120 hisse maliki Parsam oğlu Asguni ile 10/120 hisse maliki Serhis oğlu Vartan'ın gaip olması nedeniyle gaipliğine, dava konusu İstanbul ili, Dayahatun Mah, Büyük Yeni Han 2. Katta bulunan 87 pafta, 259 ada, 26 kapı numaralı, 42,00m2 yüzölçümlü "Sultan Mustafa Vakfından" icareli kagir oda vasıflı taşınmazın taşınmazın tapusunun iptali ile Vakıf adına tescilinekarar verilmesi istenmiştir. İşbu İlan tarihinden itibaren 2 ay içerisinde MK'nın 33. maddesine göre yukarıda adı geçen kişi hakkında bilgi ve görgüleri olanların veya bizzat bu kişilerin hakimliğimizin 2016/234 Esas sayılı dava dosyasına müracat etmeleri gerektiği, aksi halde yukarıda ismi geçen Parsam oğlu Asguni ile Serhis oğlu Vartan hakkında gaiplik kararı verileceği, İstanbul ili, Dayahatun Mah, Büyük Yeni Han 2. Katta bulunan 87 pafta, 259 ada, 26 kapı numaralı, 42,00m2 yüzölçümlü "Sultan Mustafa Vakfından" icareli kagir oda vasıflı taşınmazın 20/100 hissesinin iptali ile Vakıf adına tapuya tesciline karar verileceği ilan olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR