BURSA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 10.HUKUK DAİRESİ

Tapu iptali ve tescil dava tebliği

BURSA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 10.HUKUK DAİRESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01120027
Şehir : Bursa / Osmangazi
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ DÖNEM 23.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/983 Esas
Tebligat Muhatabı
:
FİLİZ EKSİK, NURİ DURSUNBEK

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu (Eşya Hukuku)nun 713, 1019. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.BURSABÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
10 HUKUK DAİRESİ
Sayı : 2019/983 Esas
Konu : İlanen tebligat.

İ L A N
Davacı, ORMAN GENEL MÜD. İZAFETEN YALOVA ORMAN İŞL.MÜD. tarafındanDavalılar, FİLİZ EKSİK, NURİ DURSUNBEK ve ark. aleyhine açılan Tapu İptali Ve Tescil (Taşınmazın Orman Niteliğinin Çekişmeli Olması Nedeniyle) davasının yapılanyargılaması sonunda verilen Yalova 3 Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 24/12/2018 gün ve 2017/210-2018/512 E.K sayılı kararın istinaf edilmesi üzerine;
İlk derece mahkemesince, "Davanın KABULÜ ile; Yalova ili, Merkez ilçesi, Safran Köyü, Kocaaçma mevkii 124 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın TAMAMININ davalılar adına olan TAPU KAYDININ İPTALİ ile Orman vasfı ile Hazine adına tapuya KAYIT VE TESCİLİNE, Taşınmaza ait tapu kaydı üzerindeki 3. kişiler ve kurumlar lehine olan takyidatların KALDIRILMASINA" karar verildiği, yapılan istinaf incelemesi sonucunda; dairemizin 27/11/2019 tarihli ve 2019/983 E, 2019/945 K, sayılı kararı ile Yalova 3 Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 24/12/2018 tarihli kararında, usul ve esas yönünden yasaya aykırı bir durum bulunmadığından,davalıların istinaf taleplerinin HMK 'nun 353/1-b.1 maddesi gereğince reddine" karar verilmiş olup iş bu dairemizkararı tebligat yapılamayan davalılarNuri DURSUNBEK( T.C.**********)ve davalı Filiz EKSİK ( T.C.**********) etebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 20/01/2020

_

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR