DERELİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Tapu iptali ve tescil dava tebliği

DERELİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01056216
Şehir : Giresun
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ASYA 07.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2015/163 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Tapu Malikleri ve Hak Sahipleri.

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu (Eşya Hukuku)nun 713, 1019. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
T.C. DERELİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2015/163 Esas

DAHİLİ DAVALI : HASAN AKTAŞ Halil ve Fatma oğlu, 1952 doğumlu,
Giresun ili Dereli ilçesi Aksu Köyü nüfusuna kayıtlı
Davacılar Hasan ERDEM ve arkadaşları vekili tarafından açılan Tapu İptal ve Tescil davasının dilekçe teatisi safhasında adresinize ulaşılamadığından ilanen tebliğ suretiyle bilirkişi raporlarının ilanen tebliğine karar verilmiştir.
KADASTRO BİLİRKİŞİ AHMET ÇOLAK:
Bilirkişi raporunda; Dava konusu Giresun İli, Dereli İlçesi Aksu köyü 157 ada 5 numaralı parseli olup bu yerlere ait kadastral haritasının zemine aplike edilmesi ile zemin ile paftanın birbirine uyduğu ve yerleri kapsadığı anlaşılmıştır.
Dava konusu taşınmazın bulunduğu Dereli İlçesi Aksu köyünde kadastro çalışmaları tamamlanmış olup 21/07/2009 tarihinde kesinleşmiştir.
Dava konusu 157 ada 5 nolu parselin kadastro tespitinde Ali kızı Kezban ERDEM ve müşterekleri adlarına tespitlerinin yapıldığı görülmüştür.
Dava konusu 157 ada 5 nolu parselin yüzölçümünün 4316.48 m² miktarında ve tarla olduğu tespit edilmiştir.
ZİRAAT MÜHENDİSİ AHMET YILMAZ:
Bilirkişi raporunda; Dava konusu sınırları sabit olarak görülen parseller, coğrafi konum, ekolojik konum, ekolojik özellikler, üzerinde yetiştiriciliği yapılan çeşitli çayır otlarının fiziki ve fizyolojik gelişim özellikleri, verim durumu, arazi durumu, arazi kullanım kabiliyeti, toprak yapısı ile birlikte ve çevre parseller ile de bir bütünlük oluşturması açısından incelendiğinde, çayır otu yetiştirilen tarım arazileri olduğu kanaatine varılmış ve parsellerin arazi değerleri hesaplanmış olup aşağıda belirtilmiştir.

Adı Soyadı Hisse Oranı (Pay/Payda) Hisse Karşılığı (TL)
Hatice ERDEM 1/30 647,47 TL
Fatma AKTAŞ 1/30 647,47 TL
Emine ÇAKIR 1/30 647,47 TL
İbrahim ERDEM 1/30 647,47 TL
Hava ERDEM 1/30 647,47 TL
TOPLAM 19.424,16 TL

Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR