İSTANBUL ANADOLU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Tapu iptali ve tescil dava tebliği

İSTANBUL ANADOLU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00944086
Şehir : İstanbul / Kartal
Yayınlandığı Gazeteler

TÜRKİYE 10.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/453 Esas
Tebligat Konusu
:
İstanbul ili, Sancaktepe ilçesi, Samandıra Mahallesi, Eski Çiftlik Yeri 6668 Ada, 15 parsel 4/32 arsa paylı 3. Kat 6 numaralı bağımsız bölüm
Tebligat Muhatabı
:
SİNAN GÜLEN

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu (Eşya Hukuku)nun 713, 1019. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. İSTANBUL ANADOLU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2018/453 Esas
Davacı Ertan KAVRAZ ile davalı Sinan GÜLEN arasında mahkememizde görülmekte olan 2018/453 E. sayılı Tapu İptali ve Tescil davasında davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekili ile davalı arasında harici satış sözleşmesi yaptıklarını, müvekkili satış sözleşmesi gereğince adına kayıtlı olan İstanbul ili, Sancaktepe ilçesi, Samandıra Mahallesi, Eski Çiftlik Yeri 6668 Ada, 15 parsel 4/32 arsa paylı 3. Kat 6 numaralı bağımsız bölümlü taşınmazını takas yapmak sureti ile tapuda davalıya devrettiğini, davalının müteahhit olması nedeniyle yeni yapacağı projeden alacağı bir daire karşılığında tapuda satış şeklinde bir satış yapıldığını, gerçek bir satış olmadığını, davalının Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi ve harici satım sözleşmelerinin gereğini yerine getirmediğini, müvekkilinin devrettiği dava konusu taşınmazı üzerinden davalının 500.00,00-TL kredi kullandığını, davalının ortadan kaybolduğunu, ailesini de alarak şehir dışına kaçtığını,müvekkilinin davalı hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunduğunu ve 2018/202290 soruşturma sayılı dosyasının devam ettiğini belirterek, müvekkilinin yargılama giderini karşılamasının mümkün olmadığından bahisle Adli Yardım talebinin kabulünü, dava konusu taşınmazın tapu kaydının iptali ile müvekkili adına tescilini ve mahkemece talep uygun görülmemesi durumunda satışı yapılan taşınmazının güncellenerek değerinin tespiti ile satış tarihinden itibaren ticari faizi ile birlikte davalıdan tahsilini, davalı adına kayıtlı taşınmazların tespiti ile HMK 389. Maddesi gereği taşınmazlar üzerine ihtiyati tedbir konulmasını talep ve dava etmiş, davalı SİNAN GÜLEN'in mernis adresi bulunmadığından ve tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden Tebligat Kanunu'nun 28.maddesi, HMK 122, 127, 128 ve 129.maddeleri uyarınca (HMK 27. maddesi gereği hukuki dinlenme hakkı da gözetilerek) ilanın yayımlandığı tarihten itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceğine dair işbu ilan metni dava dilekçesi tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.06/02/2019

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR