ANKARA 1. AİLE MAHKEMESİ

Tanıma ve tenfiz davasına ilişkin ilanen tebligat

ANKARA 1. AİLE MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01063174
Şehir : Ankara
Yayınlandığı Gazeteler

TÜRKİYE''DE YENİÇAĞ 09.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/1963 Esas
Tebligat Muhatabı
:
İLHAN ELDENİZ

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ANKARA
1. AİLE MAHKEMESİ
Sayı :2018/1963 Esas

Davacı , SELDA ELDENİZ ile Davalı , İLHAN ELDENİZ arasında mahkememizde görülmekte olan Tanıma Ve Tenfiz davasının mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda verilen karar gereğince; "1-Davacının talebinin KABÜLÜ ile; Ali ve Mürüvvet kızı Ankara 03/09/1969 ********** T.C. Davacı SELDA ELDENİZ ile aynı hanede kayıtlı Halit ve Neziha oğlu İzmir 16/12/1969 doğumlu İLHAN ELDENİZ boşanmalarına dair Amsterdam mahkemesi Özel Hukuk Dairesi Aile ve Çocuk Davaları Yerel Mahkemesi Aile Mah. C/13/587611/FARK 15-3770 dosya numarası ile 12/08/2015 tarihinde kesinleşmiş dosya numaralı kararının TANINMASINA ve TENFİZİNİ 2-Peşin alınan harcın mahsubu ile yeniden alınmasına yer olmadığına,
4-Davacı tarafından yapılan 71,80TL harç,510 TL ilan masrafı tebliğ gideri olmak üzere toplam 581,80 TL yargılama giderinin davacının beyanı üzere üzerinde bırakılmasına,bakiye gider avansının karar kesinleştikten sonra davacıya iadesine,
5-Talep olmadığından vekalet ücreti takdirine yer olmadığında,
Dair, tarafların yokluğunda kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere MÖHUK 55 ve HMK'nun 320/1 maddesi uyarınca evrak üzerinde karar verildi. " karar verilmekle işbu gerekçeli karar özetinin davalıya tebliğ yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR