MANİSA 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Satış kararının ilanen tebliği

MANİSA 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00833464
Şehir : Manisa
Yayınlandığı Gazeteler

MANİSA MANŞET 07.07.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/2417 ESAS
Tebligat Muhatabı
:
Diğer ilgililer

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

MANİSA 2. İCRA DAİRESİ

2018/2417 ESAS

SATIŞ KARARI

Alacaklı vekilinin satış talebi gereğince dosya incelendi;

KARAR :
1- Aşağıda bilgileri yazılı taşınmaz malların belirtilen yer, gün ve saatte açık artırma usulüyle satışının yapılmasına, birinci artırmada malın muhammen bedelinin yüzde 50' sine ve rüçhanlı alacaklıların alacaklarını ve satış masraflarını geçmesi şartı ile ihale edilmesine, bu bedelle alıcı çıkmaması durumunda ihalenin 2. satış gününde yüzde 50 oranında pey sürene kanuni şartlar dahilinde ihale edilmesine,

2. Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin %20 nispetinde nakdi teminat veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri gerektiğine,

3. Satışın peşin para ile yapılmasına, ancak alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere bakiye ihale bedelini yatırması için süre verilebileceğine

4.İhale damga resmi, KDV, tapu alım harcı ve masrafları ile teslim giderlerinin alıcıya ait olacağına,

5.Tellaliye ile birikmiş vergi borçları olması halinde ihale bedelinden ödenmesine,

6.Usulüne uygun şekilde şartname ve satış ilanının hazırlanmasına,

7. İlanın Manisa ili düzeyinde dağıtımı yapılan gazeteden birinde yayınlanmasına;

8. İlanın dosyamız tarafları ile tapu kaydındaki tüm ilgililerine tebliğine edilmesine,

9. İİK.nun 127.maddesi gereğince tapuda adresi bulunmayan ve Adli tebligatı iade olan diğer ilgililer hakkında da gazetedeki satış ilanının tebligat yerine kâim olmasına;

10.İlanın bir suretinin Müdürlüğümüz ilan panosuna asılması suretiyle ilanına; ayrıca uyap ortamında e-ilan yolu ile ilan edilmesine;

11. İlanın bir suretinin Manisa Belediye Başkanlığına gönderilerek, satış günlerinde tellal görevlendirilmesinin istenilmesine,

12. Satış giderlerinin dosyadaki avanstan karşılanmasına karar verildi. 04/07/2018

Satışına karar verilen mallar :

No

1.Satış
Tarihi

2.Satış
Tarihi

Saat

Mal Türü

Yer

Açıklama

1

12/09/2018

11/10/2018

14:30 - 14:35

Taşınmaz

Manisa Adliyesi Zemin Kat 2 İcra Müdürlüğü 168 nolu mezat salonunda.

MANİSA İl , YUNUSEMRE İlçe , KAYNAK Mahalle/Mevki , 3577 Ada No , 9 Parsel No , ZEMİN 4 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM Bağımsız Bölüm Mesken.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR