SERİK 1.(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Ortaklığın giderilmesi (miras nedenli) davası

SERİK 1.(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00508976
Şehir : Antalya
Yayınlandığı Gazeteler

SABAH 19.12.2016
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2011/1420 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Fatma Durusu

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SERİK
1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2011/1420 Esas KARAR NO : 2016/399

Davacı OZAN AKBIYIK aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM :
1- Davanın KABULÜ ile dava konusu Boğazkent Mahallesi 334 ada 4 parsel (eski 1143), 334 ada 5 parsel nolu (eski 450) taşınmazların aynen taksiminin mümkün olmaması nedeni ile (Tapu kaydı üzerindeki irtifak hakkı, haciz şerhi, ipotek vs. takyidatlar gözetilerek bütün hak ve yükümlülükleri ile) birlikte satış yoluyla ortaklığın giderilmesine, satıştan elde edilecek paradan taraflara tapudaki ve dosyada mevcut veraset ilamındaki payları oranında paylaştırılmasına,
2- Satışın İİK.a göre açık arttırma suretiyle yapılmasına, satış memuru olarak Serik Adliyesi Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurunun tayinine,
3- Satış bedeli üzerinden hesaplanan binde 11,38 harcın taraflardan tapudaki ve dosyada mevcut veraset ilamındaki payları oranında alınarak Hazineye irat kaydına ,
4- Davacı tarafından yapılan toplam 920,50TL. yargılama giderinin tarafların tapudaki mevcut veraset ilamındaki payları oranında alınarak davacıya verilmesine,
5- Davacı kendisini vekille temsil ettirmesi nedeniyle yürürlükte bulunan A.A.Ü.T/ne göre hesap edilen 1.500,00TL vekalet ücretinin tarafların tapudaki mevcut veraset ilamındaki payları oranında alınarak davacıya verilmesine, karar verilmiştir.
Tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen; davalı Fatma Durusu' nun adresi meçhul olduğundan gerekçeli karar tebliğ edilememiş ilan yolu ile tebliğine karar verilmiş olmakla;
İş bu ilanın gazetede yayınlandıktan 8 (sekiz) gün sonra yukarıdaki ismi geçene tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 13/12/2016
YURTDIŞI BASKISI

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR