KIRŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİ

Ortaklığın giderilmesi davasına ilişkin tebligat

KIRŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00335508
Şehir : Kırşehir / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

HÜRRİYET 25.05.2016
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
KIRŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
Dosya Numarası
:
2013/674 Esas
Tebligat Konusu
:
Ortaklığın giderilmesi
Tebligat Muhatabı
:
FEDAİ ŞEN

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
KIRŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2013/674
KARAR NO :2015/690
Davacılar Arif Yılmaz ve arkadaşları vekili tarafından davalılar, Kiraz Gürler ve arkadaşları mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
Mahkememizce 01/07/2015 tarih ve 2013/674 Esas, 2015/690 Karar sayılı ilamı ile DAVANIN KABULÜ İLE, Kırşehir ili, Merkez, Tepesidelik köyü 1 parselde kayıtlı 13650 m2 miktarlı.Kırşehîr ili, Merkez, Tepesidelik köyü 282 parselde kayıtlı 22500 m2 miktarlı, Kırşehir ili, Merkez, Tepesidelik köyü 226 parselde kayıtlı 21000 m2 miktarlı,Kırşehir ili, Merkez, Tepesidelik köyü 285 parselde kayıtlı 11700 m2 miktarlı,Kırşehir ili, Merkez, Tepesidelik köyü 286 parselde kayıtlı 17200 m2 miktarlı,Kırşehir ili, Merkez, Tepesidelik köyü 301 parselde kayıtlı 10700 m2 miktarh,Kırşehir ili, Merkez, Tepesidelik köyü 299 parselde kayıtlı 19800 m2 miktarlı,Kırşehir ili, Merkez, Tepesidelik köyü
582 parselde kayıtlı 10000 m2 miktarlı,Kırşehir ili. Merkez, Tepesidelik köyü 702 parselde kayıtlı 2020 m2 miktarlı,Kırşehir ili, Merkez, Tepesidelik köyü 3 parselde kayıtlı 20000 m2 miktarlı,Kırşehir ili, Merkez, Tepesidelik köyü 50 parselde kayıtlı 14500 m2 miktarlı,Kırşehir ili, Merkez, Tepesidelik köyü 18 parselde kayıtlı 14000 m2 miktarlı,Kırşehir ili, Merkez, Tepesidelik köyü 20 parselde kayıtlı 17550 m2 miktarlı,Kırşehir ili, Merkez, Tepesidelik köyü 297 parselde kayıtlı 9900 m2 miktarlı,Kırşehir İli, Merkez, Tepesidelik köyü 453 parselde kayıtlı 18200 m2 miktarlı,Kırşehir ili, Merkez, Tepesidelik köyü 521 parselde kayıtlı 10000 m2 miktarlı,Kırşehir ili, Merkez, Tepesidelik köyü 567 parselde kayıtlı 876 m2 miktarlı,Kırşehir ili, Merkez, Tepesidelik köyü 673 parselde kayıtlı 740 m2 miktarlı,Kırşehir ili, Merkez, Tepesidelik köyü 581 parselde kayıtlı 10000 m2 miktarlı,Kırşehir ili, Merkez, Tepesidelik köyü 607 parselde kayıtlı 34500 m2 miktarlı,Kırşehir Merkez Yenice mahallesi 121 ada 12 parselde kayıtlı 23 m2 miktarlı,Kırşehir Merkez Yenice mahallesi 480 ada 6 parselde kayıtlı 63273 m2 miktarlı,Kırşehir Merkez Yenice mahallesi 121 adal53 parselde kayıtlı 44,60 m2 miktarlı,Kırşehir Merkez Yenice mahallesi 3831 ada 1 parselde kayıtlı 5255 m2 miktarlı,Kırşehir Merkez Yenice mahallesi 3836 ada 1 parselde kayıtlı 5507 m2 miktarlı,Kırşehir Merkez Yenice mahallesi 3837 ada 1 parselde kayıtlı 475 m2 miktarlı,Kırşehir Merkez Yenice mahallesi 3837 ada 2 parselde kayıtlı 497 m2 miktarlı,Kırşehir Merkez Yenice mahallesi 3837 ada
3 parselde kayıtlı 499 m2 iktarlı,Kırşehir Merkez Yenice mahallesi 3837 ada 4 parselde kayıtlı 499 m2 miktarlı,Kırşehir Merkez Yenice mahallesi 3837 ada 5 parselde kayıtlı 500 m2 miktarlı,Kırşehir Merkez Yenice mahallesi 3837 ada 6 parselde kayıtlı 501 m2 miktarlı,Kırşehir Merkez Yenice mahallesi 3837 ada
7 parselde kayıtlı 496 m2 miktarlı,Kırşehir Merkez Yenice mahallesi 3837 ada 12 parselde kayıtlı 500 m2 miktarlı,Kırşehir Merkez Yenice mahallesi 3838 ada 1 parselde kayıtlı 550 m2 miktarlı,Kırşehir Merkez Yenice mahallesi 3838 ada 2 parselde kayıtlı 500 m2 miktarlı.Kırşehir Merkez Yenice mahallesi 3838 ada
3 parselde kayıtlı 500 m2 miktarlı,Kırşehir Merkez Yenice mahallesi 3838 ada 4 parselde kayıtlı 500 m2 miktarlı,Kırşehir Merkez Yenice mahallesi 3838 ada 5 parselde kayıtlı 557 m2 miktarlı,Kırşehir Merkez Yenice mahallesi 3838 ada 6 parselde kayıtlı 1028 m2 miktarlı.Kırşehîr Merkez Yenice mahallesi 3838 ada
7 parselde kayıtlı 628 m2 miktarh,Kırşehir Merkez Yenice mahallesi 3838 ada 8 parselde kayıtlı 590 m2 miktarlı,Kırşehir Merkez Yenice mahallesi 3838 ada 9 parselde kayıtlı 550 m2 miktarlı,Kırşehir Merkez Yenice mahallesi 3838 ada 10 parselde kayıtlı 550 m2 miktarlı,Kırşehir Merkez Yenice mahallesi 3838 ada
11 parselde kayıtlı 1000 m2 miktarlı,Kırşehir Merkez Yenice mahallesi 3839 ada 1 parselde kayıtlı 8558 m2 miktarlı,Kırşehir Merkez Yenice mahallesi 3840 ada 1 parselde kayıtlı 5755 m2 mîktarlı,Kırşehir Merkez Yenice mahallesi 3841 ada 4 parselde kayıtlı 500 m2 miktarlı,Kırşehir Merkez Yenice mahallesi 3841 ada

5 parselde kayıtlı 500 m2 miktarlı,Kırşehir Merkez Yenice mahallesi 3841 ada 6 parselde kayıtlı 800 m2 miktarlı,Kırşehir Merkez Yenice mahallesi 3841 ada 7 parselde kayıtlı 527 m2 miktarlı,Kırşehir Merkez Yenice mahallesi 3841 ada 8 parselde kayıtlı 528 m2 miktarlı,Kırşehir Merkez Yenice mahallesi 3845 ada
1 parselde kayıtlı 5402 m2 miktarlı,Kırşehir Merkez Kındam mahallesi 452 ada 6 parselde kayıtlı 45846 m2 miktarlı,Kırşehir Merkez Kındam mahallesi 681 ada 5 parselde kayıtlı 18509 m2 miktarlı taşınmazların hissedarlar arasında aynen taksimi mümkün olmadığından varsa üzerindeki bulunan tüm takyidatlarla birlikte umum arasında satışı suretiyle ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNE, Kırşehir Merkez Tepesidelik köyü 172 parsel sayılı taşınmaz Mahkememizin
2012/802 esas sayılı derdest sayılı dosyasında davalı olduğundan bu taşınmaz yönünden davanın açılmamış sayılmasına, Satış memuru olarak Kırşehir Sulh Hukuk Mahkemesi Yazı işleri müdürünün tayinine, Satış sonucu elde edilecek miktar üzerinden Binde 11,38 ilam harcının hissedarlardan hisseleri oranında alınarak hazineye gelir kaydına,Satış sonucu elde edilecek miktarın hissedarlara tapu kaydındaki ve veraset ilamındaki hisseleri oranında ödenmesine,Davacı taraf kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihindeki AAÜT göre hesaplanan 1100 TL vekalet ücretinin taraflardan tapu kaydındaki hisseleri oranında alınarak davacıya verilmesine. Davalı Nasuh Yılancı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihindeki AAÜT göre hesaplanan 1100 TL vekalet ücretinin taraflardan tapu kaydındaki hisseleri oranında alınarak davalı Nasuh Yılancıya verilmesine. Davalı Abdurrahman Atak kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihindeki AAÜT göre hesaplanan 1100 TL vekalet ücretinin taraflardan tapu kaydındaki hisseleri oranında alınarak davalı Abdurrahman Atak'a verilmesine, Davalı Maliye Hazinesi kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihindeki AAÜT göre hesaplanan 1100 TL vekalet ücretinin taraflardan tapu kaydındaki hisseleri oranında alınarak davalı Hazineye verilmesine, Davacının bu dava nedeni ile yapmış olduğu 15,00 TL vekalet harcı, 11,30 TL B.H, 390,80 TL keşif harcı, 275 TL araç ücreti, 950 TL bilirkişi ücreti, 344 TL tebligat gideri,200 TL yurt dışı tebligat gideri, 55,60 TL posta gideri, 507,60 TL ilan gideri olmak üzere toplam 2749,30 TL yargılama giderinin hissedarlardan hisseleri oranında alınarak davacıya verilmesine, bakiye avansın karar kesinleştiğinde yatırana iadesine karar verilmiştir.
Kararın davalı FEDAİ ŞEN'in adresi tespit edilemediğinden kendisine mahkeme kararının ilanen tebliği gerekmiştir.
İş bu ilanın yayınlandığı tarihten İtibaren 7 gün sonra davalı FEDAİ ŞEN'e tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğinden itibaren 8 gün içeresinde herhangibir itiraz yoluna başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususu karar tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliği olunur.04.05.2016

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR