İZMİR 6. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ödeme emrinin ilanen tebliği

İZMİR 6. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01046199
Şehir : İzmir
Yayınlandığı Gazeteler

HABER EKSPRES 05.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/8873 ESAS
Tebligat Muhatabı
:
SELMAN SATAR - FATMA FERAY SATAR

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Örnek No : 10

T.C.
İZMİR
6. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Kambiyo senetleri (çek, poliçe ve emre muharrer senet) üzerine haciz
yolu ile yapılacak takip taleplerinde
ÖDEME EMRİNİN İLANEN TEBLİĞİ
DOSYA NO : 2018/8873 ESAS
ALACAKLI : ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ,
VEKİLİ : Çağdaş URGANCI
288/6 Sokak No:11 Yurt İş Merkezi K:1 D:2 Bayraklı - İZMİR
BORÇLU : 1- SELMAN SATAR,
2006 Sok. No:24 D:1Karşıyaka / İZMİR
2- FATMA FERAY SATAR,
2006 Sok. No:24 D:1Karşıyaka / İZMİR
BORÇ MİKTARI : 257.293,39TL Asıl alacak

13.324,58 TL İşlemiş Faiz
222,61 TL Protesto Masrafı
270.840,58 TL Toplam Alacak

Asıl alacağa takip tarihinden itibaren işleyecek %19.50 faiz,icra harç ve giderleri ile Avukatlık ücretinin tahsili.(BK 100 gereği öncelikle ferilerden düşümü ile, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla) Senet ve tarihi :290.850,00 TL Miktarlı 30/01/2018 Tanzim Tarihli,28/02/2018 Vade Tarihli SenetBorçlunun yukarıda yazılı yerleşim yerine 5/10 günlük ödeme emri ve senet sureti tebliğe gönderilmiş, borçlunun yerleşim yerinden ayrıldığından bahisle ödeme emri bila infaz iade edilmiştir. Zabıtaca yaptırılan araştırmada borçlunun tebligata yarar yerleşim yeri tespit edilemediğinden ödeme emrinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. İş bu ödeme emrinin ilanen tebliğinden itibaren yukarıda yazılı borcu masrafları ile birlikte 10 günlük ödeme süresine 15 gün ilavesi ile 25 gün içerisinde ödeminiz, takibin dayanağı senet kambiyo niteliğini haiz değilse 5 günlük itiraz süresine 15 gün ilavesi ile 20 gün içerisinde ayrıca ve açık dilekçe ile İcra mahkemesine bildirmeniz, aksi takdirde icra takibindeki kambiyo senedinin altındaki imzanın sizden sadır sayılacağı imzanızı haksız yere inkar ederseniz sözü edilen senede dayanan takibi konusu alacağın % 10 oranında para cezası ile mahkum edileceğiniz ve Merciden bu itirazınızın kabulüne dair karar getirmediğiniz takdirde cebri icraya devam olunacağı Borçlu olmadığınız veya borcun itfa veya mehil verildiği veya zaman aşımına uğradığı hakkında veya yetki itirazı varsa sebepleri ile birlikte 5 günlük itiraz müddetine 15 gün ilavesi ile 20 gün içerisinde İcra mahkemesine bir dilekçe ile bildirerek Merciden itirazın kabulüne dair bir karar getirmediğiniz takdirde cebri icraya devam olunacağı, itiraz edilmediği veya borcu ödemediği takdirde 25 gün içerisinde İ.İ.K.'nun 74. maddeye,itiraz edilipte reddedildiği takdirde ise üç gün içinde 75 inci maddeye göre mal beyanında bulunmanız, bulunmazsanız hapisle tazyik olunacağınız, mal beyanında bulunmaz veya hakikate aykırı beyanda bulunursanız ayrıca hapisle cezalandırılacağınız ihtar olunur. 26/08/2019

*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 163'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR