ADANA 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ödeme emrinin ilanen tebliği

ADANA 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01029258
Şehir : Adana / Seyhan
Yayınlandığı Gazeteler

TAKVİM 24.07.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/7004 ESAS
Tebligat Muhatabı
:
GÖKHAN ER

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ADANA
2. İCRA DAİRESİ
2019/7004 ESAS

İLAMSIZ TAKİPLERDE ÖDEME EMRİ

1- Alacaklı ve varsa kanuni
temsilcisininvevekilininadı,
soyadı,vergikimliknumarası
veyerleşimyerindekiadresi;
alacaklıyabancıülkedeoturuyorsa,
Türkiye'degöstereceğiyerleşim
yerindekiadresi
: TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI, 9220034970Vergi Nolu,
Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:7/A-B Ümraniye/İstanbul Ümraniye / İSTANBUL
vekili Av. Hüseyin Bozdoğan
2- Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisininadı,soyadıveyerleşim
yerindekiadresi,alacaklıtarafından
biliniyorsavergikimliknumarası
: GÖKHAN ER, 13087359534TC Nolu, Naci - Nesibe oğlu/kızı, 16/01/1977 D.Tarihli
Pınar Mahallesi 74112 Sokak Pınar Park Sitesi C BlokNo:1/3 /İç Kapı No:14... Seyhan / ADANA
3- Alacağın veya istenen teminatın Türk parasıyla tutarı, faizlialacaklardafaizin miktarı ile işlemeye başladığı gün, alacak veya teminat yabancı para isealacağın hangi tarihteki kur üzerindentalep edildiği ve faizi
:

GÖKHAN ER

14.887,07 TL Asıl Alacak
181,04 TL Masraf
1.592,05 TL İşlemiş % 25,8 Akdi Faiz
145,03 TL işlenmiş yıllık faiz , %31,8 oranından hesaplanmıştır
10,27 TL Temerrüt faizinin %5 gider vergisi
16.815,46 TL Toplam Alacak

00158007307933243 kredi/kredileriçin; ( * ):Borcunuzun tamamının, asıl alacak tutarlarına takip tarihinden tamamen tahsiline kadar yukarıda belirtilen krediler için, yukarıdaki hesap tablosu/tablolarında belirtilen oranlardan işleyecek temerrüt faizleri,(takip sırasında Cari faiz oranlarının artması halinde temerrüt faizi, yeni cari faizin %50 fazlası olarak uygulanacaktır.)avukatlık ücreti, icra harç ve masraflarıyla birlikte fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımızsaklı kalmak, tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla, sözleşme(ler)deki teselsül hükümleri gereğince ÖDENMESİ emridir. TBK. 100 Md. uyarınca kısmi ödemeler öncelikle faiz ve masraflara mahsup edilecektir. Harca Esas ToplamAlacak: 16.815,46 TL

4- Senet ve tarihive senet yoksa borcun sebebi
: kredi üyelik sözleşmeleri, ihtarname, hesap özeti 14.887,07 TL
5- Bir terekeye karşı yapılan takiplerde mirasçıların adı, soyadı, yerleşim yerindekiadresleri :

İşbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren borcu ve takip giderlerini (22) gün içinde ödeme emrini gönderen icra dairesine ait banka hesabına yatırmanız, (teminatı vermeniz), borcun tamamına veya bir kısmına veya alacaklının takibat icrası hakkına dair bir itirazınız varsa, senet altındaki imza size ait değilse yine bu (22) gün içinde ayrıca ve açıkça bildirmeniz, aksi halde icra takibinde bu senedin sizden sadır olmuş sayılacağı, imzayı reddettiğiniz takdirde icra mahkemesi önünde yapılacak duruşmada hazır bulunmanız, buna uymazsanız itirazınızın geçici olarak kaldırılacağı; senet veya borca itirazınızı yazılı veya sözlü olarak icra dairesine yedi gün içinde bildirmediğiniz takdirde aynı müddet içinde 74 üncü madde gereğince mal beyanında bulunmanız, aksi halde hapis ile tazyik olunacağınız, hiç mal beyanında bulunmaz veya gerçeğe aykırı beyanda bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız; dava ve takip işlemlerine esas olmak üzere kendinize ait bir adresi itirazla birlikte bildirmek zorunda olduğunuz; adresinizi değiştirdiğiniz halde yurt içinde yeni bir adres bildirmediğiniz ve yeni adresinizin de tespit edilemediği durumda, takip talebinde gösterilen adrese çıkarılacak tebligatın size yapılmış sayılacağı; borç ödenmez veya itiraz edilmezse cebri icraya devam edileceği ihtar olunur.04/07/2019 (İİK m.60) İcra Dairesi Hesap Bilgileri Banka Adı : T. Vakıflar Bankası T.A.O. Iban No : TR110001500158007290493554 Vergi Dairesi Adı / No: Seyhan Vergi Dairesi - **********

*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 49'a karşılık gelmektedir.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR