İZMİR 28.İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ödeme emrinin ilanen tebliği

İZMİR 28.İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01024197
Şehir : İzmir
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNLÜK EVRENSEL 12.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/1868 E.
Tebligat Muhatabı
:
Tuncay TEKCAN

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TC.
İZMİR 28. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN
İLAMSIZ TAKİPLERDE ÖDEME EMRİNİN
İLANEN TEBLİĞİ

DOSYA NO :2018/1868 E.

ALACAKLI :YAPI VE KREDİ BANKASI AŞ.VEKİLİ :Av. Gülşen MİNARECİ-Av. Sidal ŞAHİNER
BORÇLU :TuncayTEKCAN (TC.Kimlik No:**********)
BORÇ MİKTARI :321.070,12TL(Takip çıkışı olup faiz ve fer’ileri hariçtir.)
317.200,12TL Nakit, 3.870,00TL gayri nakit olmak üzere toplam 321.070,12TL olan 14/02/2018 tarihli takip çıkışının icra gideri,vekalet ücreti ve takip tarihinden itibaren, 321.070,12TL asıl alacağa işleyecek yıllık%62,4 faiz ve faize işleyecek %5 BSMV ile tahsilat emridir.(Fazlaya dair ve faiz oranlarındaki artıştan doğan hakkımız saklıdır) (işbu dosya İzmir 8. İcra Müdürlüğü’nün 2018/2344 E. Sayılı dosyası ile tahsilde tekerrür etmemek kaydıyla yapılan takiptir.) BK.84Md.gereği kısmi ödemeler öncelikle faiz,masraf ve ferilere mahsup edilecektir.
Yukarıda adı, adresi yazılı alacaklıya olan borcunuzdan dolayı yapılan icra takibinde; Yukarıda yazılı adresinize örnek no .7 ödeme emri gönderilmiş adresinizi terk ettiğinizden ödeme emri bila tebliğ iade edilmiştir. Zabıtaca yaptırılan tetkik ve tahkikatta da adresinizin tesbiti mümkün olmadığından ödeme emrinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İşbu ilanın gazetede neşri tarihinden itibaren yukarıda yazılı borç ve masraflarını kanuni 7 günlük süreye 15 gün ilavesi ile 22 gün içinde ödemeniz(teminatı vermeniz), borcun tamamına veya bir kısmına veya alacaklının takibat icrası hakkına dair bir itirazınız varsa, senet altındaki imza size ait değilse yine bu 22 gün içinde ayrıca ve açıkça bildirmeniz, aksi halde icra takibinde bu senedin sizden sadır olmuş sayılacağı, imzayı reddettiğiniz takdirde merci önünde yapılacak duruşmada hazır bulunmanız, buna uymazsanız vaki itirazınız muvakkaten kaldırılacağı senet veya borca itirazınızı yazılı veya sözlü olarak icra dairesine 22 gün içinde bildirmediğiniz takdirde aynı müddet içinde 74 madde gereğince mal beyanında bulunmanız, aksi halde hapisle tazyik olunacağınız, hiç mal beyanında bulunmaz veya hakikate aykırı beyanda bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız, borç ödenmez veya itiraz edilmezse cebri icraya devam edileceği, ilanen tebliğ olunur. 18/06/2019

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR