İSTANBUL 13. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ödeme emrinin ilanen tebliği

İSTANBUL 13. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00993617
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNLÜK EVRENSEL 10.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/8000
Tebligat Konusu
:
TAŞINIR REHNİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİPTE ÖDEME EMRİ VE 103 DAVETİYESİ’NİN İLANEN TEBLİĞİ
Tebligat Muhatabı
:
NEŞE GÜLŞEN

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLANEN TEBLİGAT

T.C.İSTANBUL 13. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

TAŞINIR REHNİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİPTE ÖDEME EMRİ VE 103 DAVETİYESİ’NİN İLANEN TEBLİĞİ

DOSYA NO : 2019 / 8000
ALACAKLI : VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.
Vek.Av.Sinan AYDIN
BORÇLU : NEŞE GÜLŞEN - TC NO : 22291319166
Ulaş Köyü Merkez No.19 ARHAVİ/ARTVİN
BORÇ MİKTARI : 46.442,41 -TL (faiz ve mas.hariç)
Yukarıda yazılı alacağın tahsili için yapılan icra takibinde, adresinize gönderilen örnek 8 nolu ödeme emri ve örnek 58 nolu davet kağıdı (103 davetiyesi) tebliğ edilememiş ve yeni adresiniz tespit edilemediğinden ödeme emri ve 103 davetiyesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İşbu ödeme emrinin gazetede yayımını müteakip (30) gün içerisinde borcu ödemeniz;rehin hakkına bir itirazınız varsa tebliğ tarihinden itibaren (22) gün içinde dilekçe ile veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeniz;borcun bir kısmına itirazınız varsa o kısmın ve miktarını açıkça göstermediğiniz takdirde itiraz etmemiş sayılacağınız;senet altındaki imzayı inkar ediyorsanız ayrıca ve açıkça bildirmeniz;aksi halde senetteki imzayı kabul etmiş sayılacağınız;bu süre içinde rehin hakkında açıkça itiraz etmediğiniz takdirde alacaklının rehin hakkını takip safhası içinde artık tartışma konusu olamayacağı; sırf rehin hakkına itiraz edildiği takdirde alacaklının bu takip yolundan vazgeçerek takibinin haciz yolu ile devamını ve 74.ncü madde gereğince mal beyanında bulunmanızı isteyebileceği,bu süreler içinde itiraz edilmez ve borç ödenmezse rehnin satılacağı;ilanen tebliğ olunur.
Gıyabınızda 22.03.2019 tarihinde Marmaris İcra Müdürlüğü’nün 2019/28 Tal.sayılı dosyasından rehinli 08 BA 469 plakalı aracınıza 140.000,-TL kıymet takdir edilip, muhafaza altına alınmıştır. İcra iflas kanununun 103.maddesine tevfikan yapılan haciz ve muhafaza sırasında hazır bulunmadığınızdan işbu davetiyenin gazete ile ilan edildiği tarihten itibaren 7 güne 15 gün ilave edilmesi suretiyle(22) gün içinde İİK.nun 103.maddesi uyarınca haciz ve muhafaza tutanağını tetkik ve bir diyeceğiniz varsa bildirmeniz için icra dairesine başvurmanız ilanen tebliğ olunur

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR