İSTANBUL 23. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ödeme emrinin ilanen tebliği

İSTANBUL 23. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00918659
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

İTTİFAK 22.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/31302 ESAS
Tebligat Konusu
:
Kambiyo senetleri (çek, poliçe ve emre muharrer senet) üzerine haciz yolu ile yapılacak takip talepleri
Tebligat Muhatabı
:
SAVAŞ ASAN

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.İSTANBUL 23. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Kambiyo senetleri (çek, poliçe ve emre muharrer senet) üzerine haciz
yolu ile yapılacak takip taleplerinde
ÖDEME EMRİNİN İLANEN TEBLİĞİ
DOSYA NO : 2018/31302 ESAS
ALACAKLI : NURETTİN ÇELİK,
VEKİLİ : Av. Gözde İşçi Güngör
Harbiye Mah. Abdi İpekçi Cad. Bostan Sk. No:6/4 Şişli / İSTANBUL
BORÇLU : SAVAŞ ASAN,
Ağaçlı Mah 2. Gürgen Sok Bina No:0000 Site Bina No Ek Bina NoDaire:1 Eyüp Eyüp / İSTANBUL
BORÇ MİKTARI : 300.000,00 TL. bono
95.245,89 TL işlemiş faiz
600.00 TL BonoKomisyonu
485 TL ihtiyati haciz vekalet ücreti
100.20 TL ihtiyati haciz yargılama giderleri
396.431,09 TL Toplam alacak
Borçlunun yukarıda yazılı yerleşim yerine 5/10 günlük ödeme emri ve senet sureti tebliğe gönderilmiş, borçlunun yerleşim yerinden ayrıldığından bahisle ödeme emri bila infaz iade edilmiştir. Zabıtaca yaptırılan araştırmada borçlunun tebligata yarar yerleşim yeri tespit edilemediğinden ödeme emrinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.İş bu ödeme emrinin ilanen tebliğinden itibaren yukarıda yazılı borcu masrafları ile birlikte 10 günlük ödeme süresine 15 gün ilavesi ile 25 gün içerisinde ödeminiz, takibin dayanağı senet kambiyo niteliğini haiz değilse 5 günlük itiraz süresine 15 gün ilavesi ile 20 gün içerisinde ayrıca ve açık dilekçe ile İcra mahkemesine bildirmeniz, aksi takdirde icra takibindeki kambiyo senedinin altındaki imzanın sizden sadır sayılacağı imzanızı haksız yere inkar ederseniz sözü edilen senede dayanan takibi konusu alacağın % 40 oranında para cezası ile mahkum edileceğiniz ve Merciden bu itirazınızın kabulüne dair karar getirmediğiniz takdirde cebri icraya devam olunacağı Borçlu olmadığınız veya borcun itfa veya mehil verildiği veya zaman aşımına uğradığı hakkında veya yetki itirazı varsa sebepleri ile birlikte 5 günlük itiraz müddetine 15 gün ilavesi ile 20 gün içerisinde İcra mahkemesine bir dilekçe ile bildirerek Merciden itirazın kabulüne dair bir karar getirmediğiniz takdirde cebri icraya devam olunacağı, itiraz edilmediği veya borcu ödemediği takdirde 25 gün içerisinde İ.İ.K.'nun 74. maddeye,itiraz edilipte reddedildiği takdirde ise üç gün içinde 75 inci maddeye göre mal beyanında bulunmanız, bulunmazsanız hapisle tazyik olunacağınız, mal beyanında bulunmaz veya hakikate aykırı beyanda bulunursanız ayrıca hapisle cezalandırılacağınız ihtar olunur. 11/12/2018

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR