İSTANBUL 3. İFLAS DAİRESİ

Ödeme emrinin ilanen tebliği

İSTANBUL 3. İFLAS DAİRESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00856642
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ AKİT 30.08.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/11095 E.
Tebligat Muhatabı
:
AHMET TİMUÇİN ÖZGÜL

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

İSTANBUL 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:10
DOSYA NO : 2018/11095 E.

İLANEN ÖDEME EMRİ

ALACAKLI : Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Vekili: Mutlu Avukatlık Ortaklığı

ADRESİ : Gazeteciler Sitesi, Matbuat sk. No:9 Esentepe / Şişli / İstanbul

BORÇLUVE ADRESİ : AHMET TİMUÇİN ÖZGÜL (T.C:608***614)
Örnek Mah. Fikri Sönmez Cad. No:2B/48 Esenyurt/İstanbul

ALACAK MİKTARI : 12.000,00 TL tutarındaki alacağın icra masrafları, ücret-i vekalet ve gecikme cezasıyla birlikte ödenmesi emridir. (Kısmi ödemelerde BK. 100. Madde uygulanacaktır.)
Yukarıda yazılı borç için adınıza gönderilen ödeme emri bila tebliğ olarak iade edilmiş, Uyap üzerinden tespit edilen diğer adreslerinize gönderilen ödeme emirleri de bila tebliğ iade edilmiştir. Mernis sistemine kayıtlı bir adresiniz de bulunmadığından işbu ödeme emrinin ilânen tebliğine karar verilmiştir.
İşbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren (10) gün içinde borcu ödemeniz; rehin hakkına karşı bir itirazınız varsa tebliğ tarihinden itibaren (5) gün içinde dilekçe ile veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeniz; borcun bir kısmına itirazınız varsa o kısmın cihet ve miktarını açıkça göstermediğiniz takdirde itiraz etmemiş sayılacağınız; senet altındaki imzayı inkâr ediyorsanız ayrıca ve açıkça bildirmeniz; aksi halde senetteki imzayı kabul etmiş sayılacağınız; bu süre içinde rehin hakkında açıkça itiraz etmediğiniz takdirde alacaklının rehin hakkını takip safhası içinde artık tartışma konusu olamayacağı; sırf rehin hakkına itiraz edildiği takdirde alacaklının bu takip yolundan vazgeçerek takibinin haciz yolu ile devamını ve 74 üncü madde gereğince mal beyanında bulunmanızı isteyebileceği, bu süreler içinde itiraz edilmez ve borç ödenmezse rehnin satılacağı ihtar olunur. (İİK M. 168)

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR