ESKİŞEHİR 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ödeme emrinin ilanen tebliği

ESKİŞEHİR 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00856102
Şehir : Eskişehir
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ASYA 31.08.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2017/5052
Tebligat Muhatabı
:
İLKER TUNÇER

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ESKİŞEHİR 1. İCRA DAİRESİNDEN
İ L A N

DOSYA NO : 2017/5052


ALACAKLI : AKBANK TAŞ
VEKİLİ : AV. EMEL ÇATAL
BORÇLU : İLKER TUNÇER (T.CNO: ********** ) -Veysel ve Nebahat oğlu 1990 D.lu
BORCUN NEDENİ: 5209 3270 2591 8843 nolu kredi kartından kaynaklanan banka alacağı, ihtarname
BORÇ MİKTARI: 16.872,37 TL 815.145,90 TL ana para + 1.639,21 TL işlemiş faiz + 81,96 TL BSMV + 5,30 TL ihtarname masrafı)
Yukarıda adı yazılı borçlu hakkında yapılan icra takibinde, borçlunun mernis sisteminde kayıtlı tüm adreslerine gönderilen ödeme emri bila tebliğ dönmesi, yeni adresinin bulunamaması nedeniyle ödeme emrinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İşbu ilanın gazetede yayın tarihinden itibaren kanuni süreye 15(onbeş ) gün eklenmesi ile borcu ve masrafları 22 (yirmiiki)gün içinde ödemeniz (teminat vermeniz) borcun tamamına veya bir kısmına veya alacaklının takibat icrasına ilişkin bir itirazınız varsa, sözleşme altındaki imza size ait değilse, yine bu yirmiiki gün içinde ayrıca ve açıkça bildirmeniz, aksi halde icra takibinde bu sözleşmenin sizden sadır olmuş sayılacağı, imzayı reddettiğiniz takdirde merci önünde yapılacak duruşmada hazır bulunmanız, buna uymazsanız vaki itirazınızın muvakkaten kaldırılacağı, borca itirazınızı yazılı veya sözlü olarak icra dairesine yirmiiki gün içinde bildirmediğiniz takdirde aynı müddet içinde 74.madde gereğince mal beyanında bulunmanız aksi halde hapisle tazyik olunacağınız, hiç mal beyanında bulunmaz veya hakikate aykırı beyanda bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız, borç ödenmez veya itiraz edilmezse cebri icraya devam edileceği, takibe itiraz ettiğiniz takdirde itirazla birlikte tebliğ giderlerini ödemeniz, aksi halde itiraz etmemiş sayılacağınız ihtar olunur. 27/08/2018

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR