İZMİR 16. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ödeme emrinin ilanen tebliği

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00812947
Şehir : İzmir
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİ GAZETE 27.05.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2017/15447 ESAS
Tebligat Muhatabı
:
SİBEL GÖK

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
İZMİR 25/04/2018
16. İCRA DAİRESİ
2017/15447 ESAS

ÖRNEK 7 ÖDEME EMRİNİN İLANEN TEBLİĞİDİR.
ALACAKLI : GÜLER YILMAZ, 39784644780TC Nolu,
VEKİLİ : Av. İsmail Atacan Yıldırım
Zübeyde Hanım Cad. No:42 D:6 Bahariye Mah. Karşıyaka / İZMİR
BORÇLU : SİBEL GÖK, 28676158474TC Nolu, Turan - Ayşe oğlu/kızı, 20/03/1980 D.Tarihli
BORÇ MİKTARI : 15.000,00 TL. Asıl Alacak, 5
+ 5 31,37 TL İşlemiş faiz (yıllık % 9 yasal faiz)
15.531,37 TL Takip çıkışı
Yukarıda adı, adresi yazılı alacaklıya olan borcunuzdan dolayı yapılan icra takibinde; Yukarıda yazılı adresinize ÖRNEK NO 7 ödeme emri gönderilmiş adresinizi terk ettiğinizden ödeme emri bila tebliğ iade edilmiştir. Zabıtaca yaptırılan tetkik ve tahkikatta da adresinizin tesbiti mümkün olmadığından ödeme emrinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İşbu ilanın gazetede neşri tarihinden itibaren yukarıda yazılı borç ve masraflarını kanuni 7 günlük süreye 15 gün ilavesi ile 22 gün içinde ödemeniz (teminatı vermeniz), borcun tamamına veya bir kısmına veya alacaklının takibat icrası hakkına dair bir itirazınız varsa, senet altındaki imza size ait değilse yine bu 22 gün içinde ayrıca ve açıkça bildirmeniz, aksi halde icra takibinde bu senedin sizden sadır olmuş sayılacağı, imzayı reddettiğiniz takdirde merci önünde yapılacak duruşmada hazır bulunmanız, buna uymazsanız vaki itirazınız muvakkaten kaldırılacağı senet veya borca itirazınızı yazılı veya sözlü olarak icra dairesine 22 gün içinde bildirmediğiniz takdirde aynı müddet içinde 74. madde gereğince mal beyanında bulunmanız, aksi halde hapisle tazyik olunacağınız, hiç mal beyanında bulunmaz veya hakikate aykırı beyanda bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız, borç ödenmez veya itiraz edilmezse cebri icraya devam edileceği, ilanen tebliğ olunur.
İcra Dairesi Hesap Bilgileri Banka Adı: T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Iban No : TR460001500158007290493506
Vergi Dairesi Adı / No: BORNOVA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI - **********

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR