ANKARA 13. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ödeme emrinin ilanen tebliği

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00803000
Şehir : Ankara
Yayınlandığı Gazeteler

TÜRKİYE 17.05.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2017/6344 ESAS
Tebligat Konusu
:
BORÇ MİKTARI : Faiz ve masraflar hariç 4.345,74.-TL
Tebligat Muhatabı
:
HAMZA DİLER

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. ANKARA 13. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO: 2017/6344 ESAS


ALACAKLI : SATILMIŞ ÖZDEMİR, 14467876610TC Nolu,
VEKİLİ : Av. Cengiz Dağdelen
Cumhuriyet Mah. Bayındır 1. Sok. Hitit Apt. No:22/12 Kızılay, Çankaya / ANKARA
BORÇLU : HAMZA DİLER, 34949284306TC Nolu, Nuri - Şahaniye oğlu/kızı, 16/02/1959 D.Tarihli
Ayvalı Mah. Süleymaniye Cad. No:83/1 Keçiören / ANKARA
BORÇ MİKTARI : Faiz ve masraflar hariç 4.345,74.-TL
MÜSTENİDAT : Örnek No: 14 Tahliye emri

Borçlunun yukarıda yazılı adresine 14 nolu örnek ödeme emri tebliğe gönderilmiş, borçlu adresten ayrıldığından (olmadığından) bahisle ödeme emri bila infaz iade edilmiştir. Borçlunun Nüfus, Mernis ve SGK araştırmaları ile Zabıtaca yaptırılan araştırma sonucunda tebligata yarar adres tespit edilemediğinden ilanen tebliğine karar verilmiştir. İşbu ödeme emrinin ilanen tebliğinden itibaren 30 (otuz) günlük süreye 15 gün ilavesi ile 45 gün içinde yukarıda yazılı adresi tahliye ve teslim etmeniz, kiranın yenilendiğine veya uzatıldığına dair bir itirazınız varsa, yine bu 7 günlük itiraz süresine 15 gün ilave ile 22 gün içinde dilekçe ile veya sözlü olarak icra müdürlüğüne bildirmeniz; müddeti içinde itiraz etmez veya kendiliğinizden tahliye etmezseniz icraen çıkarılacağınız; itirazınız kaldırılırsa İcra ve İflas Kanunu'nun 273. Maddesi gereğince zorla tahliye olunacağınız ihtar olunur. 4949 sayılı kanunun 13.maddesiyle İİK.nun 62.maddesine eklenen 3 fıkrası (borçlu veya vekili dava ve takip işlemlerine esas olmak üzere borçluya ait yurt içinde bir adresi itirazla birlikte bildirmek zorundadır. Adresini değiştiren borçlu yurt içinde yeni adres bildirmediği ve tebliğ memurunca yurt içinde yeni adresi tespit edilemediği takdirde, takip talebinde gösterilen adrese çıkarılacak tebligat borçlunun kendisine yapılmış sayılır.) gereğince ödeme emri yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR