İSTANBUL 4. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ödeme emrinin ilanen tebliği

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00732474
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNEŞ 07.01.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2017/9744 ESAS
Tebligat Konusu
:
Kambiyo senetlerineözgü haciz yolu ile yapılacak takipte ödeme emri
Tebligat Muhatabı
:
ŞÜKRÜ DALKIRAN

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Örnek No : 10*

T.C.
İSTANBUL
4. İCRA DAİRESİ
2017/9744 ESAS

Kambiyo senetlerine (çek, poliçe ve emre muharrer senet) özgü haciz
yolu ile yapılacak takipte ödeme emri

1-Alacaklı ve varsa kanuni temsilcisinin ve vekilinin adı,soyadı,vergi kimlik numarası ve yerleşim yerindek adresi;alacaklı yabancı ülkede oturuyorsa,Türkiye'de göstereceği yerleşim yerindeki adresi
: UTKU TEKSTİL ÖRME SAN. TİC. A.Ş.,
vekilleri
Av. Eyup Korkmaz
Zuhuratbaba Mah. Şükrançiftliği Cad. No.37 Armağan Apt. K.2 D.14 Bakırköy / İSTANBUL,
Av. Zafer Karslıoğlu
Şükrançiftliği Cad. Armağan Apt. No. 37 D. 14 Kat. 2 Bakırköy-İstanbulBakırköy / İSTANBUL
2-Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı,soyadı ve yerleşim yerindeki adresi,alacaklı tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası
: 1- GNC TEKSTİL -ŞÜKRÜ DALGAKIRAN,
2- ŞÜKRÜ DALKIRAN, 12817637140TC Nolu, Abdul - Ünker oğlu/kızı, 22/07/1975 D.Tarihli

3- Alacağın veya istenen teminatın Türk parasıyla tutarı, faizli alacaklarda faizin miktarı ile

işlemeye başladığı gün, alacak veya teminat yabancı para ise alacağın hangi tarihteki kur

üzerinden talep edildiği ve faizi

: ŞÜKRÜ DALKIRAN, GNC TEKSTİL -ŞÜKRÜ DALGAKIRAN
100.000,00 TL Asıl Alacağı
245,00 TL Asıl Alacağı
34.940,41 TL Faiz Alacağı
68,65 TL ihtiyati Haciz masrafı
135.254,06 TL Toplam Alacak
Asıl alacağın takip tarihinden itibaren işleyecek %10,50 avans faiz, icra harç ve giderleri ile avukatlık ücretinin tahsili(TBK.100. madde gereğince yatırılan paranın öncelikle ferilerden düşümü ile fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla)
4-Senet ve tarihi
: 100.000,00 TL Miktarlı26/07/2013 Tanzim Tarihli, 15/10/2013 Vade Tarihli Senet
5-Bir terekeye karşı yapılan takiplerde mirasçıların adları, soyadları ve yerleşim yerindekiadresleri :

Yukarıda yazılı borç ve giderleri işbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren (10) gün içinde ödeme emrini gönderen icra dairesine ait banka hesabına yatırmanız; takibin dayanağı senet kambiyo senedi niteliğini haiz değilse (5) gün içinde icra mahkemesine şikayet etmeniz, takip dayanağı senet altındaki imza size ait değilse yine bu (5) gün içinde ayrıca ve açıkça bir dilekçe ile icra mahkemesine bildirmeniz, aksi takdirde kambiyo senedindeki imzanın sizden sadır sayılacağı, imzanızı haksız yere inkar ederseniz takip konusu alacağın yüzde onu oranında para cezasına mahkum edileceğiniz, borçlu olmadığınız veya borcun itfa veya imhal edildiği veya alacağın zaman aşımına uğradığı veya yetki hakkında itirazınız varsa bunu sebepleriyle birlikte (5) gün içinde icra mahkemesine bir dilekçe ile bildirerek icra mahkemesinde itirazın kabulüne dair bir karar getirmediğiniz takdirde cebri icraya devam olunacağı, itiraz edilmediği ve borç ödenmediği takdirde (10) gün içinde 74 üncü maddeye, itiraz edilipte reddedildiği takdirde ise (3) gün içinde 75 inci maddeye göre mal beyanında bulunmanız, bulunmazsanız hapisle tazyik olunacağınız, hiç mal beyanında bulunmaz veya gerçeğe aykırı beyanda bulunursanız ayrıca hapisle cezalandırılacağınız ihtar olunur. (İİK m.168) İcra Dairesi Hesap Bilgileri Banka Adı : T. Vakıflar Bankası T.A.O. Iban No : TR130001500158007265091352 Vergi Dairesi Adı / No: Şişli Vergi Dairesi - **********

*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 163'e karşılık gelmektedir.
Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR