İSTANBUL ANADOLU 17. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ödeme emrinin ilanen tebliği

İSTANBUL ANADOLU 17. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00605700
Şehir : İstanbul / Kartal
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİ GAZETE 20.05.2017
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2017/37 ESAS
Tebligat Muhatabı
:
M****** T*****

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
İSTANBUL ANADOLU
17. İCRA DAİRESİ

2017/37 ESAS

İLANEN TEBLİGAT
ALACAKLI : T**** A**** T*****, 4******** TC Nolu,
VEKİLİ : Av. Gizem Derin
Balıkesir Cad. Uprise Elite Resıdance Karanfil Blok C1 D:3 Yenisoğanlık Kartal / İSTANBUL
BORÇLU : M***** T*********, 2*****TC Nolu, İ****** - D***** oğlu/kızı, */*/1****** D.Tarihli
BORÇ MİKTARI : 151.344,79 TL
Yukarıda adı, adresi yazılı alacaklıya olan borcunuzdan dolayı yapılan icra takibinde; yukarıda yazılı adresinize Örnek no 4-5 icra emri gönderilmiş adresinizi terk ettiğinizden ödeme emri bila tebliğ iade edilmiştir. Zabıtaca yaptırılan tetkik ve tahkikatta da adresinizin tespiti mümkün olmadığından ödeme emrinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. İş bu ilanın gazetede neşri tarihinden itibaren yukarıda yazılı borç ve masraflarını kanuni 7 günlük süreye 15 gün ilavesi ile 22 gün içinde ödemeniz ( teminatı vermeniz) borcun tamamına veya bir kısmına veya alacaklının takibat icrası hakkna dair bir itirazınız varsa, senet altındaki imza size ait değilsi yine bu 22 gün içinde ayrıca ve açıkça bildirmeniz, aksi halde icra takibinde bu senedin sizden sadır olmuş sayılacağı, imzayı reddettiğiniz takdirde mercii önünde yapılacak duruşmada hazır bulunmanız, buna uymazsanız vakii itirazınız muvakkaten kaldırılacağı, senet veya borca itirazınızı yazılı veya sözlü olarak icra dairesine 22 gün içinde bildirmediğiniz takdirde aynı müddet içinde 74 madde gereğince mal beyanında bulunmanız,
Aksi halde hapisle tazyik olunacağınız hiç mal beyanında bulunmaz veya hakikate aykırı beyanda bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız, borç ödenmez veya itiraz edilmezse cebri icraya devam edileceği, ilanen tebliğ olunur.
İcra Dairesi Hesap Bilgileri
Banka Adı: T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Iban No : TR350001500158007297937096
Vergi Dairesi Adı / No: KARTAL VERGİ DAİRESİ - **********

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR