İZMİR 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ödeme emri ve kıymet takdiri raporunun ilanen tebliği

İZMİR 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00968241
Şehir : İzmir
Yayınlandığı Gazeteler

ANALİZ 23.03.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/8879 ESAS
Tebligat Muhatabı
:
DENİZ ÖZCAN

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
İZMİR
1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

TAŞINIR REHNİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİPTE
ÖDEME EMRİNİN VE KIYMET TAKDİRİ RAPORUNUN İLANEN TEBLİĞİ


DOSYA NO : 2018/8879 ESAS
ALACAKLI : KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.,
VEKİLİ : Av. Burcu Uslu Hoşbakan
Adalet Mah. Haydar Aliyev Cad. No:42 A Blok D:9 K:5 Bayraklı / İZMİR
BORÇLU : DENİZ ÖZCAN ,TC NO:********** ,
BORÇ MİKTARI : 21.688,21 TL (TAKİP ÇIKIŞIDIR)

1-) 8 Örnek Ödeme Emrinin Tebliğ Kısmı
İşbu ödeme emrinin ilan tarihinden itibaren borcu ve takip masraflarını kanunen 15 günlük ödeme süresine 15 gün ilavesi ile toplam 30 gün içinde yatırmanız; rehin hakkına karşı bir itirazınız varsa tebliğ tarihinden itibaren (7) gün itiraz süresine 15 gün ilavesi ile toplam (22) gün içinde dilekçe ile veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeniz, borcun bir kısmına itirazınız varsa o kısmın cihet ve miktarını açıkça göstermediğiniz takdirde itiraz etmemiş sayılacağınız, senet altındaki imzayı inkar ediyorsanız ayrıca ve açıkça bildirmeniz, aksi halde senetteki imzayı kabul etmiş sayılacağınız bu süre içinde rehin hakkına açıkça itiraz etmediğiniz takdirde alacaklının rehin hakkının takip safhası içinde artık tartışma konusu olamayacağı, sırf rehin hakkına itiraz edildiği takdirde alacaklının bu takip yolundan vazgeçerek takibin haciz yolu ile devamını ve 74. madde gereğince mal beyanında bulunmanızı isteyebileceği, bu süreler içinde itiraz edilmez ve borç ödenmezse rehnin satılacağı ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

2-) Kıymet Takdiri Tebliğ Kısmı
Adınıza kayıtlı 35 KE 2133 plakalı müdürlüğümüzün 2018/8879 Esas nolu dosyasından rehinli takibe konu FIAT marka 2016 Model FIORINO cinsi Kamyonet olan aracın kıymet takdiri müdürlüğümüz talimatı gereği Kemalpaşa İcra Müdürlüğünün 2018/984 Talimat Sayılı dosyasından 28/08/2018 tarihinde yapılmış ve değeri 50.000,00 TL olarak belirlenmiştir. Kıymet takdirine bir itirazınız var ise, (7) gün itiraz süresine 15 gün ilavesi ile toplam (22) gün içinde dilekçe ile veya sözlü olarak İcra Hukuk Mahkemesine bildirmeniz aksi takdirde aracın kıymet takdirinin kesinleşip kesinleşen miktar üzerinden aracın satılacağı ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR