ŞANLIURFA 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ödeme emirlerinin ilanen tebliği

ŞANLIURFA 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01154270
Şehir : Şanlıurfa
Yayınlandığı Gazeteler

TÜRKİYE''DE YENİÇAĞ 21.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/18468 Esas
Tebligat Muhatabı
:
SALİH KARABULUT

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.ŞANLIURFA 2. İCRA DAİRESİNDEN

KAMBİYO SENETLERİNE (ÇEK, POLİÇE VE EMRE MUHARRER SENET)ÖZGÜ HACİZ YOLU İLE ÖDEME EMRİ'NİN İLANEN TEBLİĞİ (ÖRNEK NO:10)İ L A N

DOSYA NO : 2019/18468
ALACAKLI : TÜRK EKONOMİ BANKASI A Ş,
VEKİLİ : Av. Serdar Polat
BORÇLU : SALİH KARABULUT, 404*****852 TC Nolu,
Kemaliye Mah. Rüzgarlı Sokak No:31/1 Ergani/DİYARBAKIR
BORÇ MİKTARI : 92.961,90 TL Asıl alacağın (91.500,00 TL) takip tarihinden itibaren işleyecek %18,25 Reeskont Avans Faizi, icra harç ve giderleri ile avukatlık ücretinin tahsili(TBK.100. madde gereğince yatırılan paranın öncelikle ferilerden düşümü ile fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydıyla)
SENET VE TARİHİ:29/03/2018 tanzim tarihli, 08/11/2019 vade tarihli, 94.500,00 TL bedelli 1 adet Bono.
Borçlunun yukarıda yazılı yerleşim yerine 5/10 günlük ödeme emri ve senet sureti tebliğe gönderilmiş, borçlunun yerleşim yerinden ayrıldığından bahisle ödeme emri bila infaz iade edilmiştir. Zabıtaca yaptırılan araştırmada borçlunun tebligata yarar yerleşim yeri tespit edilemediğinden ödeme emrinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. İş bu ödeme emrinin ilanen tebliğinden itibaren yukarıda yazılı borcu masrafları ile birlikte 10 günlük ödeme süresine 15 gün ilavesi ile 25 gün içerisinde ödeminiz, takibin dayanağı senet kambiyo niteliğini haiz değilse 5 günlük itiraz süresine 15 gün ilavesi ile 20 gün içerisinde ayrıca ve açık dilekçe ile İcra mahkemesine bildirmeniz, aksi takdirde icra takibindeki kambiyo senedinin altındaki imzanın sizden sadır sayılacağı imzanızı haksız yere inkar ederseniz sözü edilen senede dayanan takibi konusu alacağın % 40 oranında para cezası ile mahkum edileceğiniz ve Merciden bu itirazınızın kabulüne dair karar getirmediğiniz takdirde cebri icraya devam olunacağı Borçlu olmadığınız veya borcun itfa veya mehil verildiği veya zaman aşımına uğradığı hakkında veya yetki itirazı varsa sebepleri ile birlikte 5 günlük itiraz müddetine 15 gün ilavesi ile 20 gün içerisinde İcra mahkemesine bir dilekçe ile bildirerek Merciden itirazın kabulüne dair bir karar getirmediğiniz takdirde cebri icraya devam olunacağı, itiraz edilmediği veya borcu ödemediği takdirde 25 gün içerisinde İ.İ.K.'nun 74. Maddeye, itiraz edilip de reddedildiği takdirde ise üç gün içinde 75 inci maddeye göre mal beyanında bulunmanız, bulunmazsanız hapisle tazyik olunacağınız, mal beyanında bulunmaz veya hakikate aykırı beyanda bulunursanız ayrıca hapisle cezalandırılacağınız ihtar olunur. (İİK m.168)
İcra Dairesi Hesap Bilgileri Banka Adı: T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Iban No : TR510001500158007290501273
Vergi No : 470009311 (Topçumeydanı Vergi Dairesi)

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR