İSTANBUL ANADOLU 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ödeme emirlerinin ilanen tebliği

İSTANBUL ANADOLU 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01082292
Şehir : İstanbul / Kartal
Yayınlandığı Gazeteler

SABAH 13.11.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
RAMİS AĞDAŞ

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Örnek No: 7*

T.C.

İSTANBUL ANADOLU 10. İCRA DAİRESİ

2018/14085 ESAS
İLAMSIZ TAKİPLERDE ÖDEME EMRİ

1- Alacaklı ve varsa kanuni temsilcisinin ve vekilinin adı, soyadı, vergi kimlik numarası ve yerleşim yerindeki adresi;

alacaklı yabancı ülkede oturuyorsa,Türkiye'de göstereceği yerleşim yerindeki adresi

: AYHAN BOZKURT, 25739431802TC Nolu,
Armağanevler Mh. Ortanca Sk. No:93 Saray Konakları Apt Ümraniye / İSTANBUL
vekili Av. Ömer Hancıoğlu

2- Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası

: RAMİS AĞDAŞ, 54433063132TC Nolu, Osman - Fatma oğlu/kızı, 01/10/1969 D.Tarihli
Mernis Adresi

3- Alacağın veya istenen teminatın Türk parasıyla tutarı, faizli alacaklarda faizin miktarı ile işlemeye başladığı gün,

alacak veya teminat yabancı para ise alacağın hangi tarihteki kur üzerinden talep edildiği ve faizi

: RAMİS AĞDAŞ
21.500,00 TL Asıl Alacak
21.500,00 TL Toplam Alacak

fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak ve tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla takip tarihinden itibaren

fiili ödeme tarihine kadar asıl alacağa işleyecek Yıllık % 9 Yasal Faiz ve değişen oranlardaki faizi ile, icra giderleri, avukatlık ücreti ile birlikte

Borçlar Kanununun 100.maddesi uyarınca yapılacak kısmi ödemelerin öncelikle faiz ve masraflara mahsubuyla tahsili istemidir.

4- Senet ve tarihive senet yoksa borcun sebebi
: 26/05/2018 tarihli Asıl Alacak 21.500,00 TL
5- Bir terekeye karşı yapılan takiplerde mirasçıların adı, soyadı, yerleşim yerindeki adresleri :

İşbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren borcu ve takip giderlerini (7) gün içinde ödeme emrini gönderen icra dairesine ait banka hesabına yatırmanız, (teminatı vermeniz), borcun tamamına veya bir kısmına veya alacaklının takibat icrası hakkına dair bir itirazınız varsa, senet altındaki imza size ait değilse yine bu (7) gün içinde ayrıca ve açıkça bildirmeniz, aksi halde icra takibinde bu senedin sizden sadır olmuş sayılacağı, imzayı reddettiğiniz takdirde icra mahkemesi önünde yapılacak duruşmada hazır bulunmanız, buna uymazsanız itirazınızın geçici olarak kaldırılacağı; senet veya borca itirazınızı yazılı veya sözlü olarak icra dairesine yedi gün içinde bildirmediğiniz takdirde aynı müddet içinde 74 üncü madde gereğince mal beyanında bulunmanız, aksi halde hapis ile tazyik olunacağınız, hiç mal beyanında bulunmaz veya gerçeğe aykırı beyanda bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız; dava ve takip işlemlerine esas olmak üzere kendinize ait bir adresi itirazla birlikte bildirmek zorunda olduğunuz; adresinizi değiştirdiğiniz halde yurt içinde yeni bir adres bildirmediğiniz ve yeni adresinizin de tespit edilemediği durumda, takip talebinde gösterilen adrese çıkarılacak tebligatın size yapılmış sayılacağı; borç ödenmez veya itiraz edilmezse cebri icraya devam edileceği ihtar olunur.19/06/2019 (İİK m.60)

İcra Dairesi Hesap Bilgileri Banka Adı : T. Vakıflar Bankası T.A.O. Iban No : TR910001500158007290574855 Vergi Dairesi Adı / No: KARTAL VERGİ DAİRESİ - **********

*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 49'a karşılık gelmektedir.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR