KIZILTEPE AİLE MAHKEMESİ

Nafaka davası şerh metninin davalıya tebliği

KIZILTEPE AİLE MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01021499
Şehir : Mardin / Kızıltepe
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNLÜK EVRENSEL 06.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
ESAS NO: 2018/187
Tebligat Muhatabı
:
Alaettin Yılmaz

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. KIZILTEPE AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2018/187

Davacı SULTAN YILMAZ ile Davalı ALAETTİN YILMAZ arasında mahkememizde görülmekte olan Nafaka (Nafakanın Arttırımı) davası nedeniyle;

Davalı Alaettin Yılmaz'ın yapılan tüm araştırmalara rağmen açık adresi tespit edilemeyip tebligat yapılamamıştır.

Bu nedenle aşağıda yazılı Nafaka(Nafakanın Arttırımı) davasına ilişkin şerh metninin davalı Alaettin Yılmaz'a ilanen tebliğine karar verilmiştir.

"Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Kızıltepe Asliye Hukuk Mahkemesi' nin 2004/548 Esas 2005/273 karar sayılı dosyası ile müvekkili ve çocukları lehine nafaka hükmedildiği, Yine Kızıltepe Asliye Hukuk Mahkemesinin 2010/710 Esas 2012/910 sayılı kararı ile müvekkil lehine nafaka artırım talebi kabul edilerek kesinleştiği, bahsi geçen karar tarihleri ile günümüzde yaşanan sosyo ekonomik gelişmelerinde göz önüne alınarak nafakaların müvekkili Sultan Yılmaz için 300 TL' ye, müşterek çocukları olan Seher Yılmaz ile Ömer Yılmaz' ın her biri için 250 TL' ye arttırılması talebinde bulunmuştur.

Mahkememizin 2018/187 E. sayılı dava dosyası ile görülmekte olan Nafaka (Nafakanın Arttırımı)davasına ilan tarihinden itibaren "HMK 122,126,129 maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini her bir davacı için ayrı posta giderini ve tanık dahil tüm delillerinizi 2 haftalık süre içinde mahkememize sunmanız gerektiği", ayrıca "belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ihtar ve tebliğ olunur." şerhleri tarafınıza ilanen tebliğ olunur". 11/04/2019

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR