BATMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Muhdesat aidiyetinin tespiti davasının ilanen tebliği

BATMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00961864
Şehir : Batman
Yayınlandığı Gazeteler

ŞOK 13.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2013/667 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Davalılar

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni


BATMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO
: 2013/667 Esas
KARAR NO : 2017/236

Davacılar vekili tarafından davalılar aleyhine mahkememizde açılan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
Tüm aramalara rağmen açık adresi tespit edilemeyen davalılar Zühra KONAĞI, Remziye BAĞAÇ, Meryem BAĞAÇ, Fatma AYAZ, Saliha BAĞAÇ, Tayibet BAĞAÇ, Saliha SOYORAL, Fatma YILDIZ, Meryem YILDIZ, Sosin CEVİZ, Ali İhsan EMEN, Ahmet EMEN, Fatma BAĞAÇ, Vechettin EMEN, Ramazan EMEN, İlyas EMEN, Mehmet Şakir ALAY, Kadriye EMEN, Sevda EMEN, Gül EMEN, Saliha EMEN, Elif EMEN, Meryem EMEN, Cüneyt ÖZERDEM, Meliha ÖZERDEM, Mevlüde ÖZERDEM, İmran İSLAM, Şerife ÖZOK, İbrahim ÖZERDEM, Talip ÖZOK, Abdulkadir ÖZOK, Saliha ONAT, Fatma ONAT, Meryem ONAT, Makbule ERDEN (TİNİĞ), Tenzile OBA, Mehmet Ali ALAY, Meryem ALAY, Gurbet ALAY, Ahmet ALAY, Mehmet Şirin ALAY, Mahmut ALAY hakkında mahkememizde Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davası açılmış; mahkememizce 24/05/2017 tarihinde davanın KABULÜNE, Batman ili, Merkez ilçesi, Bedyan Köyü, Köyiçi Mevkii 127 parsel sayılı taşınmazda fen bilirkişiler Nurettin Tokmak ve Faruk İzmir tarafından tanzim olunan 18/05/2016 tarihli fen bilirkişi raporu ve ekli krokisinde kırmızı renkle gösterilen bir adet tek katlı ev, bir adet tek katlı ahır, bir adet WC ile ziraat bilirkişisi Seher Daş tarafından tanzim olunan 27/05/2016 tarihli bilirkişi raporunda gösterilen iki adet incir ağacı ve bir adet iğdenin davacı İZZETTİN IŞIK tarafından MEYDANA GETİRİLDİĞİNİN TESPİTİNE, Batman ili, Merkez ilçesi, Bedyan Köyü, Köyiçi Mevkii 127 parsel sayılı taşınmazda fen bilirkişiler Nurettin Tokmak ve Faruk İzmir tarafından tanzim olunan 18/05/2016 tarihli fen bilirkişi raporu ve ekli krokisinde mavi renkle gösterilen bir adet tek katlı ev, taş duvar ile ziraat bilirkişisi Seher Daş tarafından tanzim olunan 27/05/2016 tarihli bilirkişi raporunda gösterilen iki adet incir, bir adet asma ağacının davacı ABDURRAHMAN ORAK tarafından MEYDANA GETİRİLDİĞİNİN TESPİTİNE, Batman ili, Merkez ilçesi, Bedyan Köyü, Köyiçi Mevkii 127 parsel sayılı taşınmazda fen bilirkişiler Nurettin Tokmak ve Faruk İzmir tarafından tanzim olunan 18/05/2016 tarihli fen bilirkişi raporu ve ekli krokisinde yeşil renkle gösterilen tel örgü, taş duvar veziraat bilirkişisi Seher Daş tarafından tanzim olunan 27/05/2016 tarihli bilirkişi raporunda gösterilen 18 adet incir ağacı, 15 adet nar, 17 adet kayısı, bir adet erik, 9 adet asma, 4 adet armut, bir adet ayva ağacının davacı HASAN KARTAL tarafından MEYDANA GETİRİLDİĞİNİN TESPİTİNE, Batman ili, Merkez ilçesi, Bedyan Köyü, Köyiçi Mevkii 127 parsel sayılı taşınmazda fen bilirkişiler Nurettin Tokmak ve Faruk İzmir tarafından tanzim olunan 18/05/2016 tarihli fen bilirkişi raporu ve ekli krokisinde turuncu renkle gösterilen bir adet tek katlı evin davacı FAYSAL KARTAL tarafından MEYDANA GETİRİLDİĞİNİN TESPİTİNE, dair, davacılar vekilinin yüzüne karşı ve davalıların yokluğunda, kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Mahkememize veya bir başka yer Asliye Hukuk Mahkemesine verilecek bir dilekçeyle Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesinde İstinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği İLANEN TEBLİĞ olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR